Новини

Визуализирай прочетеното

Визуализирай прочетеното

Групирайте учениците по 4-5. Раздайте на всяка група голям лист хартия и текст за четене: конкретна страница от учебника, тема от урока или научна статия. Дайте достатъчно време на учениците да прочетат и обсъдят текстовете. Групата изобразява на листа обобщената информаци от прочетения материал.

Визуализацията може да включва рисунки, кратък комикс, таблица, линия на времето, мисловна карта, асоциации, графики и т.н. Изискването е да не е само текст.

След това всяка група представя пред класа своя продукт.

Наблюдавайте групите и начините на взаимодействие между учениците. Насърчавайте активното общуване.

Бихте могли да възложите и индивидуално задание. Така всеки ученик ще може да структурира информацията според своите лични предпочитания.

Подобна творческа задача помага за систематизиране на информацията и е много ефективен начин за запомняне на новия материал от учениците.  Позволява на учениците да представят информацията по начина, по който те я разбират и който е най-близък до техния стил на учене.

Насърчете учениците като обсъдите и различни стратегии за запомняне на нова информация: за някои е лесно да класифицират новите понятия по сходен признак, други да ги подреждат йерархически, трети да съставят смислени изречения с тях, други използват комбинирани стратегии. Нека всеки сподели как учи най-бързо и лесно.

В процеса на визуализиране на информацията мозъкът я преработва и резюмира, за да я сведе до крайния продукт на листа. Ограниченото пространство на листа изисква да се изведат акценти от прочетеното, което до голяма степен помага на учениците да организират и подредят знанията си. Всчико това е невъзможно без сложни мисловни процеси като анализ, синтез, създаване на логически връзки, генериране на изводи и заключения.

Редица научни изследвания показват, че колкото повече сетива са включени в процеса на учене, толкова по-лесно мозъкът обработва и запомня нова информация.

Ако можете да си позволите да отделите целия час, бихте могли да направите задачата още по творческа. Раздайте на учениците цветни флумастери, маркери, материали за чертане, изрезки от стари списания или вестници, ножици и сухо лепило. Разнообразните материали ще дадат възможност на децата не само да се забавляват, но и ще активизират повече сетива, което от своя страна улеснява трайното запеметяване. Освен това е лесен начин да достигнете до всички ученици в общата класна стая.

 

 

Източник на информация: Център за приобщаващо образование, 25 януари, 2019

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg