Новини

Защо говорим за филантропия в училище?

Защо говорим за филантропия в училище?

Филантропията намираме навсякъде по света в най-различни форми. Защо говорим за филантропия в училище? Някои училища по света имат изискване за полагане на доброволен труд в рамките на учебната година, но само малък процент на практика учат децата какво е филантропията, какви са инструментите, които могат да се използват в различен тип дейности. Учителите, които работят по темата твърдят, че работата в училище повишава интереса и включването на децата в различни доброволечски проекти. Изследвания потвърждават това:

„Въпреки, че филантропията е алтруистичен импулс, тя е и заучено поведение (Falco et al., 1998; Schervish, 1997). В свое скорошно проучване Ottoni-Wilhelm et al. (2014) открива, че младите хора биха дарявали и полагали доброволен труд, ако са били изложени както на разговори за филантропия, така и ролеви модели на алтруистично поведение“ (IUPUI. p. 9). Оценката показва, че когато учителите работят с децата по уроците на Learning to Give, те показват по-силни нагласи, вярвания и отношение към филантропията (MSU, 2006).

Учениците научават, че не само са способни да направят промяна, но и имат отговорността да са информирани по важни за обществото теми и да участват в живота на общността си. Това ги прави пълноценни членове на обществото. Работата по програмата учи децата за историята, културата и ценностите на филнатропията и създава речник на благотоврителността – даряване на време, талант, материали, за общото благо. Това от своя страна помага на децата да бъдат иновативни и активни граждани.

Обучението във филантропия дава еднаква значимост на изнгаждането на знания и на създаването на умения, през подхода на опита на всеки ученик, задълбочавайки мотивацията за учене и даряване през определена цел, майсторство и самостоятелност:

Учениците са наясно с нужди, които са по-големи от техните собствени такива и правят усилие да ги посрещнат, според възможностите си (цел);
Учениците са ангажирани в дейности, които прилагат на практика и подобряват знанията им (майсторство);
Учениците имат роля в насочването и воденето на тяхното собствено обучение (самостоятелност).

 

По информация на Learning to Give

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg