Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

06.10.2018
Клас: 8

Учениците ще изследват проблеми, породени от природно бедствие и ще дават примери за помощта, оказана в опит да се помогне на пострадалите. Те ще изследват ролята на различните сектори в посрещането на потребностите при бедствия. Учениците ще се запознаят с кампания по набирането на вещи и/или организации, за които те могат да допринесат с благотворителна дейност при нужда.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Цели на проекта

 • Да дадат определение на филантропията и връзката й с различните сектори в обществото
 • Да проучат дарителските организации, участващи в оказването на помощ след наводненията във Варна и Мизия през 2014 г., и опита в конкретните казуси
 • Да приложат придобитите знания в практическо задание за разрешаване на възникнал проблем.
Използвани материали

 • Приложение 1: Секторите в обществото
 • Приложение 2: Схема на секторите в обществото
Библиография

 • Наръчник по пожарна безопасност за деца
Описание на проекта

На учениците се поставя задача да изброят всички места, които те (или семействата им) са посетили през последната седмица (училище, магазин, храм, спорт, у дома и др.)  Всеки изготви индивидуален списък в рамките на няколко минути. Следват въпроси, свързани с реакцията им при възникване на кризисна ситуация на тези места. Оказва се, че по-голяма част от тях са запознати с адекватните действия при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Формулираме трите понятия:

„Бедствие“ е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

„Авария“ е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

„Катастрофа“ е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

Следва дискусия, свързана с по-мащабните бедствия в страната и с преживени от самите ученици подобни ситуации. Всички се обединяват около силния ураган на 31.01.2015 г., който нанесе разрушения освен на домовете на жителите му и на един от символите на Вършец – боровият парк.  Вторият по големина изкуствен парк в България след Борисовата градина заема площ от 800 декара с борови насаждения и специално пренесени екзотични видове. След ураганните ветрове, емблематичният за града ни кът за отдих, е опустошен. Изкоренени са стотици дървета. Община Вършец започна дарителска кампания за възстановяването му.

Обсъждането продължава с  приликите и разликите между сектора със стопанска цел, с нестопанска цел и държавните институции и съвместната работа на трите сектора за посрещане на потребностите в обществото и предоставяне на различни услуги – набиране на парични средства, материални ресурси, доброволчески труд, използване на умения.

Формулираме термина „филантропия“ – споделяне на време, умения и средства и извършване на действия за общото благо и всеки от тях споделя с какво би могъл да бъде най-полезен при възникване на кризисна ситуация в училище.

Следва съвместно практическо занятие на 7 а и 9 а класове за проиграване на схемата за евакуация при кризисна ситуация. Въпреки предвиденото участие на Началника на УПБЗН – град Вършец, Лъчислав Лазаров, се оказа, че в предварително уговорения час, служителите на Участъка по противопожарна безопасност са заети с реално възникнал проблем – пожар в землището на с. Драганица. Това наложи младите добрововолци със съдействието на охранителят на училището, г-н Тодор Георгиев, да съставят план за действие и организират евакуацията от сградата. Благодарение на придобитите знания, сформираните екипи успяха да се мобилизират, да се справят сами и в рамките на 3 минути да евакуират всички присъстващи в учебното заведение, както и с последващите първоначални действия, свързани с реакция в кризисни ситуации.

В неформална обстановка (беседката в двора на училището), учениците имаха възможност да видят къде в момента наистина има пожар, а г-н Георгиев сподели с тях своите знания и опит за действие в реални кризисни ситуации и постави първата им оценка по човечност – „отличен“.

От коментарите в час

„Важно е в кризисна ситуация да помогнеш с реални действия.“

„Всеки трябва да преценява своите възможности и да участва там, където е най-полезен.“

„В такива ситуации трябва да запазим хладнокръвие.“

„Професията на пожарникаря/спасителя е рискова и отговорна. За тези хора няма работно време, винаги са на линия.“

Галерия

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg