Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

06.10.2018
Клас: 8

Учениците ще изследват проблеми, породени от природно бедствие и ще дават примери за помощта, оказана в опит да се помогне на пострадалите. Те ще изследват ролята на различните сектори в посрещането на потребностите при бедствия. Учениците ще се запознаят с кампания по набирането на вещи и/или организации, за които те могат да допринесат с благотворителна дейност при нужда.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

На учениците се поставя задача да изброят всички места, които те (или семействата им) са посетили през последната седмица (училище, магазин, храм, спорт, у дома и др.)  Всеки изготви индивидуален списък в рамките на няколко минути. Следват въпроси, свързани с реакцията им при възникване на кризисна ситуация на тези места. Оказва се, че по-голяма част от тях са запознати с адекватните действия при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Формулираме трите понятия:

„Бедствие“ е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

„Авария“ е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

„Катастрофа“ е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

Следва дискусия, свързана с по-мащабните бедствия в страната и с преживени от самите ученици подобни ситуации. Всички се обединяват около силния ураган на 31.01.2015 г., който нанесе разрушения освен на домовете на жителите му и на един от символите на Вършец – боровият парк.  Вторият по големина изкуствен парк в България след Борисовата градина заема площ от 800 декара с борови насаждения и специално пренесени екзотични видове. След ураганните ветрове, емблематичният за града ни кът за отдих, е опустошен. Изкоренени са стотици дървета. Община Вършец започна дарителска кампания за възстановяването му.

Обсъждането продължава с  приликите и разликите между сектора със стопанска цел, с нестопанска цел и държавните институции и съвместната работа на трите сектора за посрещане на потребностите в обществото и предоставяне на различни услуги – набиране на парични средства, материални ресурси, доброволчески труд, използване на умения.

Формулираме термина „филантропия“ – споделяне на време, умения и средства и извършване на действия за общото благо и всеки от тях споделя с какво би могъл да бъде най-полезен при възникване на кризисна ситуация в училище.

Следва съвместно практическо занятие на 7 а и 9 а класове за проиграване на схемата за евакуация при кризисна ситуация. Въпреки предвиденото участие на Началника на УПБЗН – град Вършец, Лъчислав Лазаров, се оказа, че в предварително уговорения час, служителите на Участъка по противопожарна безопасност са заети с реално възникнал проблем – пожар в землището на с. Драганица. Това наложи младите добрововолци със съдействието на охранителят на училището, г-н Тодор Георгиев, да съставят план за действие и организират евакуацията от сградата. Благодарение на придобитите знания, сформираните екипи успяха да се мобилизират, да се справят сами и в рамките на 3 минути да евакуират всички присъстващи в учебното заведение, както и с последващите първоначални действия, свързани с реакция в кризисни ситуации.

В неформална обстановка (беседката в двора на училището), учениците имаха възможност да видят къде в момента наистина има пожар, а г-н Георгиев сподели с тях своите знания и опит за действие в реални кризисни ситуации и постави първата им оценка по човечност – „отличен“.

От коментарите в час

„Важно е в кризисна ситуация да помогнеш с реални действия.“

„Всеки трябва да преценява своите възможности и да участва там, където е най-полезен.“

„В такива ситуации трябва да запазим хладнокръвие.“

„Професията на пожарникаря/спасителя е рискова и отговорна. За тези хора няма работно време, винаги са на линия.“

Галерия

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Цели на проекта

 • Да дадат определение на филантропията и връзката й с различните сектори в обществото
 • Да проучат дарителските организации, участващи в оказването на помощ след наводненията във Варна и Мизия през 2014 г., и опита в конкретните казуси
 • Да приложат придобитите знания в практическо задание за разрешаване на възникнал проблем.
Използвани материали

 • Приложение 1: Секторите в обществото
 • Приложение 2: Схема на секторите в обществото
Библиография

 • Наръчник по пожарна безопасност за деца

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg