Да помогнем на съседите

Децата работят заедно, за да направят пачуърк от хартия, който да покаже силните страни на групата, за да се направят някакви подобрения в квартала. Учениците разсъждават и дават предложения за техните лични възможности, както и за нуждите на общността и изготвят план на проект в полза на хората в квартала. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Цели на урока

 • Да се формират знания и умения у учениците за работа в екип
 • Да се формират умения за слушане и разбиране
 • Учениците да проявят съпричастност и доброволно да споделят своето време, умения или средства за другите
 • Да проявят разбиране към нуждите на хората
Необходими материали

 • цветни квадрати от картон с размери 10 x 10 см
 • перфоратор или игла и конец
 • прежда или силно лепило
 • табло за плакати или картонена подложка
Инструкции

1

Урок № 1

Обяснете, че сътрудничеството понякога може да бъде трудно, но е необходимо за да се направи нещо. Познаването на хората, с които работим, помага работата да върви по-гладко. Разсъждавайте и дайте идеи за задачи, които се изпълняват по-лесно в сътрудничество. Обсъдете по какъв начин познаването на останалите в групата улеснява сътрудничеството.

 

Да помогнем на съседите
2
Да помогнем на съседите

Кажете на децата, че те ще се опознаят по-добре, ако взаимно си задават въпроси и разговарят помежду си. Като група, направете предложения за 5 – 7 общи въпроси, които да си зададат един на друг. Запишете въпросите на хартия за флипчарт или на дъската.

Улеснявайте разсъжденията с някои насочващи въпроси: Какво бихте искали да знаете за другите в тази група? (любима храна, любим цвят, предпочитания за музика, хоби) Какви неща бихте искали да знаете, за да работите в група? (Силни страни, слабости, предпочитания и т.н.)

3

Уверете се, че въпросите подчертават някои от културните различия в групата и позволяват на децата да определят техните предимства и уникални способности, както и предимствата и способностите на другите.

Да помогнем на съседите
4
Да помогнем на съседите

След като децата са направили списък от въпроси, разделете ги по двойки, като във всяка двойка сложите деца, които не се познават добре.

Помолете всяко дете да зададе въпросите на партньора си. Кажете им, че те трябва да напишат или скицират нещо, което да им помогне да запомнят отговорите, така че да могат да представят другия на по-голямата група.

5

Помолете всяко дете да представи своя партньор на останалата част от групата с информация за това, което току-що е научило.

След представянията, направете обобщаващо обсъждане с целия клас. Попитайте:

 • Сега вече познаваш ли по-добре хората в тази стая?
 • Това помага ли ти да опознаеш хората, с които работиш?
 • Мислиш ли, че това ще помогне да опознаеш хората, които живеят в близост?
Да помогнем на съседите
6
Да помогнем на съседите

Пачуърк от хартия (идеята е да се постави акцент за свързването на различните отделни части в един общ продукт; метафорично представяне на взаимодействието между различните хора, които заедно работят по един проект): Децата рисуват и украсяват квадратните парчета картон – едно за себе си и едно за детето, на което е задавало въпроси и са разговаряли.

Децата трябва да украсят цветните квадрати. Картината във всеки квадрат трябва да изобрази дете, което със своите сили прави подобрения в квартала.

7

Съединете квадратите с игла и конец или с перфоратора и преждата, или пък залепете квадратите с лепило върху таблото за плакати или картонената подложка.

Обсъдете с децата къде в квартала бихте могли да дарите пачуърка, например в дом за грижи за възрастни хора. Децата може също да желаят да напишат общо писмо, в което да обяснят какво са научили за сътрудничеството и съвместната работа, и как пачуъркът е пример за тези уроци.

Да помогнем на съседите
8
Да помогнем на съседите

Дискусия след завършването на проекта:

 • Какви действия предприе нашата група?
 • Как можем да работим заедно, за да се направи нещо по-голямо, отколкото всеки поотделно би могъл да направи?
 • Как се почувствахте, когато помогнахте на вашите съседи?
 • Какво бихте искали да направите следващия път?
 • Дали сме съседи в тази група?
 • Кого друг можем да наречем съсед?
 • Може ли някой в далечна страна да ни бъде съсед? Как?

Върнете се отново към дефиницията за филантропия/дарителство.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg