Павлина Димитрова Божкова-Лалова

гр. Златица СУ „Св. Паисий Хилендарски” 38 изпълнени проекта

От 30 години работя като начален учител. През всичките години съм учила своите ученици да проявяват грижа и внимание към другия, да си помагат. Почти всяка година участваме в различни дейности- за събиране на средства и дрехи за социално слаби деца,за почистване на определени райони, за залесяване в паркове и в двора на училището. Предлаганите възможности в проекта напълно отговарят на моите разбирания за възпитанието на подрастващото поколение. Затова съм силно мотивирана да работя по него. През 2018-2019 учебна година ще работя за трета година по проекта с 2 клас.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg