Да помогнем на децата в нужда

Клас: 2

Учениците ще разграничават желанията от нуждите. Учениците научават разликата между желания и нужди, като извършват дейност, при която трябва да определят дали стремежът към вещите са желания или нужди. Децата ще научат, че има хора, които не могат да посрещнат основните си нужди. Учениците ще стигнат до консенсус за общественополезен проект в полза на нуждаещи се лица, който ще планират и изпълнят. За основа служи историята на деца от бедни семейства от начално училище „Васил Левски” в гр. Септември, за които Български хелзингски комитет набира обувки, за да могат да ходят на училище. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

В първите два урока, които проведох заедно исках учениците ми да разберат какво е нужда и какво е желание. След като обясних значението на тези думи с помощта на речника от урока, децата даваха примери, а аз ги записвах на дъската.

Нужди                             Желания

Дом- къща                     парфюм

Дрехи                               игра-играчки

Храна                                нов телефон

Любов                               нова, хубава кола

Въздух                               колело

Предварително бях казала на децата да донесат брошури от различни магазини, списания от които могат да изрязват картинки. За тези които не носеха, бях осигурила.

Разделих класа на 5 групи. На всяка група дадох по два бели листа – един за нужди и един за желания. Всички деца се включваха в работата. От време на време имаше спорове къде да залепят някоя картинка – при нуждите или при желанията.

След като всички групи бяха готови, залепихме листовете на дъската и всяка група представи своята работа.

Третия час обсъдихме с децата, че има семейства, които не могат да посрещнат основните си нужди. Учениците решиха, че искат да помогнат на такива деца в нужда. Започнаха да събират дрехи, обувки и играчки. Даваха ги на деца от нашия клас, които имаха нужда. Най- много ме впечатли топлотата която имаше в очите и на даващия и на получаващия. Дрехите които останаха дарихме в мисия на Time Heroes „Подари топли зимни дрехи на деца, жени и мъже бежанци“ на Съвет на жените бежанки в България.

 

 

От коментарите в час

Без нуждите не можем да живеем- Мими

В различните възрасти на човека нуждите се променят. На ученика раницата му е нужда- Иван

 

Галерия

Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Цели на проекта

  • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
  • Да осъзнаят необходимите ресурси, без които човек не може да живее
  • Да разберат и осъзнаят необходимостта да помагат на хората в нужда
  • Да се формират знания и умения за планиране и осъществяване на общественополезен проект
Използвани материали

  • хартия за флипчарт, озаглавена „Потребности и нужди“
  • списания със снимки, които могат да се изрязват
  • ножици
  • лепило
  • тематични снимки, които можете да покажете на компютър или разпечатани

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg