Да се запознаем с филантропията

Категория: Филантропия Клас: 8

Целта на този урок е учениците да разберат какво представлява филантропията.

Цели на урока

  • могат да дадат дефиниция за филантропия
  • могат да откроят „нестопански“ и „неправителствен сектор“ като синонимни термини, когато се говори за филантропия
Необходими материали

  • Информационен портал на НПО в България: www.ngobg.info
  • Списък с дарителски организации (изготвен от учениците)
Инструкции

1

Задайте следните въпроси на учениците: Колко от вас знаят какво е филантропията? Колко от вас гледат на себе си като на филантропи? Проведете кратка дискусия, изведете и формулирайте определение на филантропията, като обсъдите разбирането на учениците за значението й и въведете идеята за това да даряваме за общото благо. Работната дефиниция на филантропията е: „лица и организации, които даряват от своето време, умения и/или средства за общото благо“.

Да се запознаем с филантропията
2
Да се запознаем с филантропията

Обяснете на учениците, че съществуват няколко термина, които се използват като взаимно заменяеми, когато става дума за благотворителни/дарителски организации:  „нестопански“, „граждански“ или „неправителствени“ организации. Оставете време, за да обсъдите значението и важността на използваните термини.

3

Дайте два-три примера за благотворителни/дарителски организации (напр. Червеният кръст, Българска хранителна банка, UNICEF и др.), а след това направете една мозъчна атака с децата и се опитайте заедно да генерирате списък с организации с нестопанска цел. От изготвения списък отбележете заедно кои от организациите развиват дейност в местната общност.

Да се запознаем с филантропията
4
Да се запознаем с филантропията

Обсъдете с учениците какви са целите на тези организации, с какво се занимават. Учениците вероятно ще познават много благотворителни/дарителски организации, но няма да знаят с какво реално се занимават в детайли и какви са целите им.

5

Обсъдете с децата защо хората участват в благотворителни дейности. Какво ги мотивира.

Да се запознаем с филантропията

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg