Храна за благотворителност

По време на този урок учениците изработват рекламен плакат за кампания за продажба на закуски с благотворителна цел. Учениците разработват писма, с които търсят помощ от доброволци за събитието, което организират. Продължителност: Две занятия от 40 минути.

Цели на урока

 • Да се формират умения у учениците за действия, които могат да предприемат за общото благо;
 • Да се формират знания и умения за изработване на рекламен плакат;
 • Да се формират умения за изготвяне на благодарствено писмо;
 • Да се формират практически знания и умения за работа с пари.
Необходими материали

 • хартия за писане;
 • флипчарт;
 • табло за плакати;
 • маркери и пастели;
 • закуски/храни за продажба;
 • хартиени чинийки, салфетки;
 • етикети за цени и монети за упражнението за пресмятане и връщане на ресто.
Работа вкъщи

Учениците правят кратко описание на идеята и представят благотворителната цел на проекта. Молят родителите си за закуски – направени или закупени за благотворителната цел на кампанията.

Инструкции

1

Урок № 1

Прочетете с децата баснята за лъжливото овчарче от Езоп. Пълния текст можете да намерите в приложения файл.

Дискутирайте с децата посланията, включително тези, свързани с лъжата и загубата на доверие в останалите, ако тази лъжа се повтаря. Ползвайте това като отправна точка и към рекламата на плакати за продукти и благотворителни събития – ако в един момент рекламата не отговоря на съдържанието, доверието към нея и човека, който я отправя, ще се загуби. Същото е и с благотворителните събития и каузи – в благотворителността и дарителството, основна ценност е доверието, ако човек не вярва или последствие не вижда резултати от своето дарение, той повече няма да дари.

Храна за благотворителност
2
Храна за благотворителност

Покажете рекламните плакати, които сте подготвили – печатни или онлайн. Попитайте учениците кое според тях е привлекателното в плакатите и каква е ползата от тях (че са в ярки цветове, че е посочено какво ще е събитието, датата и часа, когато ще се проведе, както и цената за участие в него или каузата, на която е посветено). Попитайте ги за подходящи начини да се рекламира благотворителен базар за продажба на закуски. Направете разлика между реклама на продукт/комерсиална реклама и такава на благотворително събитие: рекламата на продукт те провокира да го закупиш, рекламата на благотворително събитие/базар те провокира да закупиш продукт, приходите от който отиват за благотворителни цели. Какво трябва да изобразяват плакатите, за да накараме хората да купуват нашите закуски?

3

Покажете закуските върху хартиените чинии. Обърнете внимание на формата, съдържанието, цвета и размера им. Попитайте учениците как биха представили закуските. (Поговорете за това колко е важно в рекламата да се спечели вниманието на потребителите. Това може да се постигне чрез цветовете и прости, но големи по размер, илюстрации. Учениците могат да използват пастели, маркери, бои, предварително изрязани форми и др.). Насърчете ги да помислят за думи, които да изпишат на плакатите, за да опишат закуските (вкусни, меки, хрупкави, пресни и др.). и евентуално – призиви, с които да ги предлагат.

Храна за благотворителност
4
Храна за благотворителност

Разделете учениците на малки групи, за да решат как да сложат цена на закуските. Дайте им помощни критерии за определяне на цената, например: да е по-ниска от 1 лев, с лесно за изчисляване ресто, да покрива разходите и др. Дайте на учениците пет минути за обсъждане. На листа хартия за флипчарт запишете предложенията за цена. За взимане на решение можете да изберете два подхода: чрез гласуване или обсъждане и консенсусно решение. При гласуването е необходимо всеки да запише вота си на листчета хартия, след което да бъдат преброени всички листчета.

Като част от подготовката за деня на продажбата, учениците трябва да се упражняват да броят пари и да смятат колко ресто следва да бъде върнато. След като определите заедно цената, нека учениците да се упражнят как да пресмятат рестото за тази сума. Пригответе монети и етикети за цените за ролева игра, при която се купува нещо и се връща ресто.

5

С участието на целия клас направете списък на основната информация, която трябва да присъства на плакатите: цена на закуските, дата, час, продължителност на акцията и артикул, който може да се закупи в полза на благородна кауза. (Раздайте на по-малките ученици необходимата информация в писмен вид, за да могат да я залепят на своя плакат). Заедно с нея им дайте и списък с условия за изпълнението, например: начин за подреждане, правилен правопис, използване на различни цветове и др.

Учениците трябва да работят по двойки, за да измислят и нарисуват плакатите си. Поставете плакатите на различни ключови места в училището. Обобщете урока с дискусия за ползите от сътрудничеството в група.

Храна за благотворителност
6
Храна за благотворителност

Урок № 2

Кажете на учениците, че трябва да информират родителите за този благотворителен проект, за да могат да им помогнат. Кажете им, че доброволчеството е свързано със свободата да избираш кауза и начин, по който да спечелиш средства за нея, ако има такава нужда. Днес децата трябва да напишат неофициално писмо, с което да помолят хората да участват като доброволци в техния проект. (Писмата могат да съдържат писмена молба до родителите да дарят закуски и/или да помогнат в деня на продажбата). Обсъдете заедно с децата евентуална кауза, която биха подкрепили с парите от продажбата на закуските.

7

Покажете на учениците примерно неофициално писмо. Докато го разглеждат, обърнете внимание на отделните части в структурата на писмото, на главните букви, запетаите и разделянето на текста на абзаци. Дискутирайте каква информация трябва да се включи в писмата на учениците. Записвайте отговорите им на лист хартия за флипчарт (дати, каква помощ е нужна, целта на проекта и др.).

Учениците пишат писмата със собствени думи, като използват информацията, записана на флипчарта. В беловата на писмото учениците трябва да използват правилна пунктуация, главни букви и правопис. (Вариант: По-малките ученици могат да съчинят едно писмо, като го диктуват на учителя. Учителят размножава писмото и го изпраща до родителите).

За провеждането на самия базар за набиране на средства за благотворителност ползвайте урок „Благотворителен базар в училище“.

Храна за благотворителност

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg