Кой ще бъда утре?

Учениците ще набележат професии според своя сектор на икономиката и ще опишат четири важни характеристики, сред които ролята им по отношение на стиловете ни на комуникация.

Цели на урока

  • Направят схема на професии в три сектора на икономиката;
  • Сравнят и съпоставят черти на личността и черти на характера;
  • Определят чертите на характера уважение, отговорност, честност и лична мотивация и ще обяснят защо са важни за всеки вид личност или професия.
Необходими материали

  • Инструкции за Схемата на професии по сектори (Приложение 1)
  • Големи бели листове, залепящи се листчета
  • Материали (лепило, боя, маркери, списания, ножици и др.)
Работа вкъщи

Възложете на учениците да разгледат у дома си „Структурата на националната класификация на професиите и длъжностите“ (Приложение 1.) и да си изберат три професии.

Инструкции

1

Съставете Схема на професии по сектори.  Покажете професии в три сектора: държавен, частен/със стопанска цел и неправителствен/с нестопанска цел. Вижте указанията за Схема на професии по сектори (Приложение 2).

Кой ще бъда утре?
2
Кой ще бъда утре?

Направете заедно с учениците преглед на това, което са научили за себе като сравнят това, което мислят за личността си и направения избор. Сравнете различните видове личности със звука на двигателя, който работи добре и преследва конкретна цел. Може да дадете следните примери: състезателните коли са бързи, шумни и заредени с много енергия. Лимузините са тихи и се движат гладко. Джиповете са мощни и напористи. Луксозните коли се отличават с прецизност и високо качество на работа на двигателя. След като разберат, че личността е смазочното масло за нашата комуникация, учениците ще започнат да разбират по-добре как чертите на личността им се съотнасят към техния личен и професионален живот чрез комуникацията им.

3

Обяснете, че чертите на характера/етиката са онези принципи, които движат личността и, съответно, комуникацията. Ето защо в основата на всеки истински успех – личен и професионален – стои характерът на човека. Оприличете тези черти на значението на винтовете и болтовете за автомобила.

Кой ще бъда утре?
4
Кой ще бъда утре?

Напишете на голели бели листове с главни букви следните четири думи: уважение, отговорност, честност и лична мотивация. Поставете листовете на стената и помолете всеки от учениците да напише на съответния лист своето определение за думата на него. (Раздайте маркери и кажете на учениците да пишат с по-едри букви). След това обсъдете кои са най-подходящите определения. Поискайте учениците да направят разграничението между чертите на характера и личностните стилове.

5

Разделете учениците на малки групи, в които се съчетават различни личностни стилове, като в една група няма двама души с един и същ стил. Един ученик от всяка група ще избере една професия от всеки от секторите на Схемата.  Задачата на групите е да направят в писмена форма връзката между чертите на личността и чертите на характера с всяка професия и да представят неформално резултатите пред класа.

Кой ще бъда утре?
6
Кой ще бъда утре?

След като вече са променили разбирането си за чертите на личността и чертите на характера, учениците ще създадат лична „табела с името си“. На тази табела с помощта на художествени средства ще представят на другите как виждат своите черти на личността и характера. Или преди, или след като оформят табелата с името си, учениците трябва да напишат есе за това как виждат в бъдеще своя стил на живот, мечтите и целите си. В есето трябва да се изложи също така описание на личността и философската гледна точка.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg