Ресурси за НПО

Учениците ще разберат, че нестопанските организации се конкурират с други организации с нестопанска цел за финансиране и за други ресурси в опит да реализират своите дейности и мисия.  Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

 • Формиране на знания и умения за организацията на гражданите в отговор на някаква нужда на обществото;
 • Формиране на знания за различни организации с нестопанска цел и тяхната дейност;
 • Формиране на умения за реализация на своите дейности и разпределяне на пари за нестопански организации.
Необходими материали

 • Приложение 1: Мнозина в нужда;
 • Приложение 2: Списък с подбрани публикации от медиен мониторинг за нуждите на неправителствени организации;
 • ножици;
 • връзка с интернет, вестници, списания, брошури;
 • Приложение 3: Решения за разпределяне на средства.
Инструкции

1

Направете въведение в урока, като зададете ситуация, в която учениците като клас са си поставили за цел да наберат средства, за да ги дарят на семейство или дете в нужда. Пояснете, че има и много други начини, по които те биха могли да дарят средствата – например: организациите с нестопанска цел са една такава възможност и те се конкурират за подпомагане от общността. Трудно е да се съсредоточим и изберем само върху една.

Ресурси за НПО
2
Ресурси за НПО

Държавата или света, например – организации за подпомагане на пострадали при земетресение, организации за опазване на дивата природа, които спасяват застрашени животни, приюти за бездомни, които осигуряват храна и подслон и т.н. Докато учениците четат статии, помолете ги да записват нуждата и проблема, защо са необходими дарения, и колко пари трябва да бъдат дарени, ако сумата е спомената, за да се помогне реално. Допълнителен вариант – да прочетат новините в следните линкове, засягащи следните организации:

Коментирайте как сдружението помага и каква е мисията му, от какво имат нужда децата и как евентуално ще помогне вашето дарение.

Коментирайте по-горните въпроси – за какво е центърът и как вие може да помогнете.

 • Тук например https://www.greenbalkans-wrbc.org/bg/Za_osinovyavane-c242 има животни, които могат да бъдат „осиновени” – означава, че с месечна, дарена от вас или друг дарител сума, тези животни ще имат добри условия за съществуване. Може да ги разгледате отделно, в част от портретите на птиците има и видеа, които могат да са интересни за децата.
 • Фондация „Изиарт” и нейния проект Детски музей на колела: https://www.easyartbg.com/index.php/musee?layout=blog

Чрез безплатни творчески работилници, децата от 6 града в страната се запознават с основните периоди от историята на световното изкуство – Праистория, Древен Египет, Древна Гърция, Средновековие, Ренесанс, Импресионизъм, Кубизъм и Попарт. Студенти от Националната художествена академия с опит в работата с деца, служители доброволци от  Societe Generale Експресбанк, банката, която подкрепя проекта, разказват по достъпен начин историята на изкуството и помагат на децата да развият креативността си.Обсъдете с децата, че могат да дарят средства за закупуване на материали за рисуване, бои, листове и т.н.

 • Сдружение „Гаврош” – Варна – https://www.gavroche-bg.org/

Приютът за бездомни деца – част от услугите на сдружението има нужда от помощ.  Коментирайте как може да помогнете – с храна и дрехи за децата, училищни материали и т.н.

3

Напишете на дъската сумата, която класът е определил за доброволческия проект или сумата, която реалистично класът би могъл са набере. Кажете на учениците, че всички благотворителни организации и изобщо – организации с нестопанска цел, за които те са намерили информация, се конкурират за средствата от проекта на класа.

Ресурси за НПО
4
Ресурси за НПО

Кажете на учениците да споделят информацията за нуждите в общността от „Мнозина в нужда“ (вж. Приложение 2) и ги запишете на дъската. Класът избира или гласува за петте най-належащи. След като пет потребности бъдат избрани, разпределете учениците по двойки, за да разпределят заедно дадената сума на пет части. Накарайте учениците да анализират сериозността на всяка от тях и да решат каква част от цялата сума ще разпределят за всяка от потребностите. Вижте Решения за разпределяне на средства (Приложение 3).

Когато учениците приключат с разпределянето, кажете им да сравнят и да съпоставят моделите на разпределяне.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg