Сандвич на класа

Учениците си сътрудничат при изпълнението на общ за класа проект – приготвяне на сандвич. Всеки от тях трябва да донесе по една съставка за сандвича. Продължителност: Две занятия от 40 минути.

Цели на урока

 • Учениците да усъвършенстват уменията си за разбиране при слушане и прилагане на аналитично мислене;
 • Учениците да усъвършенстват уменията си за работа в екип;
 • Учениците да проявят разбиране към нуждите на хората.
Необходими материали

 • големи франзели;
 • масло;
 • разнообразни зеленчуци, подходящи за сандвичи;
 • сирене и кашкавал;
 • маслини;
 • сварени яйца;
 • нож, дъска за рязане, пластмасови чинии и салфетки;
 • хартия за флипчарт и маркери за пиктограма.
Работа вкъщи

Учениците носят от вкъщи необходимите за сандвич продукти, като предварително е обсъдено и направено разпределение кой какво и в какво количество донася. Родителите са информирани за инициативата и са поканени да се включат в нея като доброволци.

Инструкции

1

Урок № 1

Покажете на класа един готов малък сандвич. Попитайте ги дали той ще стигне за всички. Попитайте дали някой от тях си е правил сандвич и какви продукти е използвал. Нека учениците да споделят кои са любимите им сандвичи и да запишат с какво биха желали да бъдат приготвени те.

Сандвич на класа
2
Сандвич на класа

Покажете картинки на различни видове зеленчуци. Попитайте учениците кои са зеленчуците и как се отглеждат. Поговорете за сезоните, в които събираме различните зеленчуци.

Помолете учениците по желание да донесат зеленчуци, може и от предварително подготвен списък. Изпратете по учениците бележки до техните родители, като помолите хранителните продукти да бъдат донесени в училище в деня, когато ще се правят сандвичите. (Ако необходимо, сами набавете зеленчуци и останалите необходми продукти.) Поканете родители да се присъединят към правенето на сандвичи като доброволци.

3

За подготовка: разделете класа /групата/ на 5 групи от по 4 човека. Всяка група ще изработи големия сандвич от продуктите, с които разполага.

Направете с класа пиктограма на зеленчуците, които ще използвате за сандвичите. Нека всеки ученик да нарисува зеленчук, който да се закрепи върху плътна хартия. Сравнете количествата от всеки вид зеленчук.

Сандвич на класа
4
Сандвич на класа

Урок № 2

В часа, в който подготвяте сандвичите: помолете доброволец или родител да помогне на децата да нарежат зеленчуците и останалите продукти на малки парчета, след като ги измият.

Вземете парче от всеки зеленчук и го дайте на децата, за да може всяко да види и усети структурата, външния вид и миризмата му.

Направете сандвичите.

5

Когато сандвичите са гототви, всяка група ще разреже на 4 равни части своя сандвич и ще го раздаде на останалите 4 групи и съответно ще получи по парче от другите 4 групи. Така всяка група ще раздаде изцяло своя сандвич, а ще получи от другите.

Сандвич на класа
6
Сандвич на класа

Попитайте ги как са се почувствали, когато са раздали сандвича, който са приготвили и не са опитали, а в замяна са получили от останалите групи. Какво е чувството когато даваш и когато получаваш?

Обсъдете личния принос на всеки, включително на родителя /доброволеца/, който е участвал, и как това е помогнало за приготвянето на сандвичите.

Попитайте учениците дали биха дали част от своята храна на хора в нужда.

7

Пуснете клипчето (виж Библиографията) и направете дискусия какво са научили децата, какъв е смисълът от подобни проекти. Обяснете какво е „кухня за бедни“. Тя е полезна за хората, които са в нужда. Дискутирайте как може да се финансира кухнята за бедни. Дискутирайте кой би пожелал да е доброволец в кухня за бедни и да дари време и средства. Желателно е учениците да посетят „кухня за бедни“ и при възможност да бъдат доброволци в нея.

Сандвич на класа

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg