Ще садим дръвчета

Учениците посвещават част от своето време, уменията и/или средства си за важна за тях кауза, като засаждат дръвчета на обществено място.

Цели на урока

 • Да се усвоят знания за важната роля на природата за човека;
 • Да се формират умения за подобряване живота на хората, чрез благоприятно въздействие върху природата. Да осъзнаят отговорностите и начините за такива действия;
 • Да се усвоят знания и формират умения за засаждане на дръвчета на обшествено място;
 • Учениците да осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в името на общото благо.
Необходими материали

 • лопати;
 • пръст или компост;
 • ръкавици;
 • фиданки/дръвчета за засаждане;
 • вода за поливане на насажденията;
 • интернет и компютър за гледане на видео;
 • цветни моливи и хартия;
 • тетрадки-дневници;
 • снимки на обществени места
Работа вкъщи

Необходими са доброволци сред родителите, за да помагат при засаждането. Подходяща дейност след засаждането са посещенията със семейството на мястото, където са засадени дръвчетата.

Инструкции

1

Урок № 1

Гледайте епизод от „Франклин “ –  „Франклин засажда дърво“. Може да се гледа откъс от филма или да се пусне запис от източник в интернет. Помолете учениците да слушат внимателно текста и да се подготвят да споделят какво е отношението им към природата. Насочващ въпрос: Какво е за Франклин природата (животните, дърветата и земята)?

Ще садим дръвчета
2
Ще садим дръвчета

Дискутирайте за това какво ни дава природата, какви ползи ни носят нейните дарове. Запишете отговорите на учениците на дъската.

3

Кажете на учениците, че е време да отидете навън и да засадите дръвчетата, като така ще направите живота на хората по-добър. Поговорете за засаждането на дръвчетата като акт на филантропия: учениците даряват част от времето си, за да направят това; със засаждането на дръвчетата, които ще израснат и ще бъдат част от общото благо, те споделят една ценност.

Ще садим дръвчета
4
Ще садим дръвчета

Класът провежда дискусия за някои от обществените места в района. Припомнят си някои от местата, които са подходящи за засаждане на фиданките. Ако местата са повече от едно, дискутират се предимствата на всяко от тях. Организира се гласуване между учениците къде ще е най-добре да засадят дръвчетата.

5

Ако имате колебания за мястото, където да засадите дървото, можете да се обърнете към екоорганизация във вашето населено място.

Ще садим дръвчета
6
Ще садим дръвчета

Урок № 2

След като получите разрешение да засадите дръвчетата на определено обществено място, направете снимки, за да покажете мястото на учениците.

Разгледайте с учениците снимки на избраното място. Обсъдете на какво разстояние едно от друго трябва да се засадят дръвчетата и какви други растения има наоколо, върху които ще повлияе засаждането им.

Бележка за учителя: За този ден е необходимо предварително да осигурите помощници сред родителите, както и разрешения за всеки от учениците да участва в работата на открито за засаждане на дръвчетата на близко обществено място.

7

Преди да излезете навън, обяснете процеса на засаждане на дръвчетата. Учениците трябва да вземат дръвчетата, ръкавици, лопати, карти, вода, тетрадки-дневници и моливи.

Ще садим дръвчета
8
Ще садим дръвчета

Занесете всичко необходимо за засаждането на избраното място. С помощта на учителя и родителите учениците изкопават дупки, в които да засадят дръвчетата, пресаждат фиданките в земята, запълват дупките с компост и поливат обилно с вода засадените дръвчета.

9

Раздайте тетрадките-дневници и моливите. Помолете учениците да нарисуват засадените на новото място дръвчета. Поискайте от тях да разкажат писмено за новия живот на дръвчетата. Могат да напишат името на дръвчетата или на хората, за които те са полезни.

Върнете се в класната стая. Помолете учениците в бъдеще да следят със семействата си как се развиват дръвчетата.

Ще садим дръвчета
10
Ще садим дръвчета

Урок №3

Раздайте на учениците листове хартия и цветни моливи, за да изработят писма с рисунки, с което да благодарят за възможността да засадят дръвчетата на общественото място. Благодарственото писмо може да е към всички, които са помогнали, дръвчето да бъде засадено (общината, училищното ръководство, дарител, ако има такъв, екоорганизация, ако е помогнала за реализирането на идеята). По-малките ученици могат да диктуват текста на писмото. Поискайте от учениците да нарисуват как според тях ще изглеждат дръвчетата, които са засадили, след 10 години.

11

Пригответе голям  непрозрачен плик с адрес и марка, в който да съберете благодарствените писма с рисунките. Отидете с учениците до най-близката пощенска станция, за да пуснете писмото – по желание и преценка на учителя.

Ще садим дръвчета
12
Ще садим дръвчета

Дискутирайте с учениците следното: Какво направихме, за да помогнем на хората около нас, на каузи, които имат нужда от подкрепа. Как помогнахме за опазване на природата? Как се почувствахме?Запишете отговорите им на дъската и обобщете – какво чувство носи трудът за важна за всички нас кауза (удовлетворение, радост, щастие, осъзнаване, че сме екип и че сме заедно и т.н.).

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg