Здравословен хранителен режим

Учениците идентифицират рискове за здравето, разглеждайки документи и ще разгледат обичайния си хранителен режим в рамките на 24 часа. Те ще анализират хранителното съдържание и ще обсъдят защо хранителните режими се различават според културата, региона и икономиката. Продължителност: едно занятие от  40-минути

Цели на урока

 • Учениците ще формират умения да интерпретират официална статистическа информация на своя език
 • Доизграждат по-здравословни навици за хранене и начин на живот
Необходими материали

 • хартия и молив
 • по избор: етикети на храни (по два за всяка малка група или двойка ученици, може да бъдат и фотокопия)
Работа вкъщи

Помолете учениците да отговорят в дневниците на следните въпроси:

 1. Защо хранителните вещества са важни за хората? (Хранителните вещества в храната ни дават енергия, поддържат сърдечния ни ритъм, активността на мозъка и работата на мускулите ни. Хранителните вещества като витамини и минерали също помагат за изграждането и укрепването на костите, мускулите, и сухожилията и за регулиране на процесите в тялото.)
 2. Назовете един навик, който можете да промените още днес, за да се подобри цялостното ви здраве.
 3. Какво е най-голямото предизвикателство, когато става въпрос за здравето?
 4. Защо мислите, че хората редовно ядат нездравословни храни?
Инструкции

1

Обяснете, че Национален център по обществено здраве и анализи публикува доклади и анализи за здравето на населението в България.

Разделете учениците на групи и гледайте първите 3 материала от библиографията – свързани с тютюнопушенето, употребата на готварска сол и употребата на психотропни вещества. Кажете на учениците, че тя предлага на статистически език информация за различни аспекти на нашето здраве. Предназначени са за възрастни.

Помолете децата да работят по групи и да преработят фактите на език, близък до техния.

Здравословен хранителен режим
2
Здравословен хранителен режим

Учениците записват фактите, перифразирани с техни думи на лист. Нека опишат какво са разбрали и как го тълкуват. Нека всяка група представи на класа своите факти. Обсъдете кои факти смятат за тревожни.

След това учениците могат да помислят и обсъдят възможни причини за някои от фактите. На всеки лист, под съответния факт, те трябва да напишат възможните причини.

3

Направете връзка между здравето и начина на хранене и вредните навици. Кажете на учениците, че по време на урока днес те ще погледнат и към собствения си избор. Всеки от нас прави избор да живее по един или друг начин, който включва консумация на храни, спорт или липса на такъв и т.н

Кажете им, че личният избор се определя от различни фактори: социален статус, образование, среда, и т.н. Проверете разбирането на учениците за тези понятия.

Здравословен хранителен режим
4
Здравословен хранителен режим

Помолете учениците да затворят очи и да си представят всички храни и напитки, които са поели през последните 24 часа.

Кажете им да си отворят очите и да изброят храните на един лист в списък една след друга. Кажете на учениците, че тази информация няма да се споделя с друг.

5

След това помолете учениците да обозначат всяка храна според групата храни, към която тя най-много принадлежи:

ЗХ – зърнени храни (хляб, паста и др.)
З – зеленчуци
П – плодове
М – млечни (сирене, кисело мляко)
МБ – месни и бобови храни (боб, пилешко, месо, яйца и риба)
В – „вредни храни  (храна с малко или никаква хранителна стойност и/или с високо съдържание на мазнини, захар и сол)

Здравословен хранителен режим
6
Здравословен хранителен режим

Освен това нека учениците обозначат всяка храна като „естествена“ (Е) или „преработена/предварително пакетирана“ (ПП) (напр. ябълката е естествена храна, а ябълковият сос е преработена/пакетирана храна).

Помолете учениците да определят приблизителния процент храни, които консумират от всяка група храни и процента естествени и пакетирани храни, които консумират. (За изчисляването на процента, пребройте колко са храните в групата и разделете на общия брой храни във всички групи, а след това умножете по 100).

7

Когато са готови с изчисленията, помолете учениците да се разделят по двойки, за да сравнят резултатите. Партньорите в двойката следва да си зададат един на друг следните въпроси:

 • Мислиш ли, че имаш здравословен начин на хранене – начин, който ти помага да растеш и да имаш енергия?
 • Мислиш ли, че в начина ти на хранене преобладават естествените храни?
 • По какво се различават начините ни на хранене? Защо според теб е така?*
 • Какво мислиш за хранителните си навици?
 • Мислиш ли, че ще промениш нещо в хранителния си режим? Защо?

*Забележка: Ако някои от учениците се чувстват неудобно да обсъждат тези въпрос с партньор, дайте им възможност да напишат разсъжденията си в дневника сами

Здравословен хранителен режим
8
Здравословен хранителен режим

Помолете някои от учениците в класа да споделят пред всички някои от отговорите на тези въпроси. Насочете учениците към това да разберат, че три фактора оказват влияние върху избора на храна: културата/личния вкус, местното наличие и икономическите ресурси.

9
Здравословен хранителен режим

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg