Новини

„Научи се да даряваш“ стартира за седма поредна година

„Научи се да даряваш“ стартира за седма поредна година

Търсим учители, които искат да станат част от програмата през следващата 2022/2023 учебна година. Ако сте учител, който има желание за нови предизвикателства и интерес към дарителството и доброволчеството, програмата „Научи са да даряваш“ е за вас.

Какво представлява тя? 

„Научи се да даряваш“ е програма, базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски форум (БДФ) за седма поредна година.

Програмата е подходяща за ученици от 1-ви до 12-ти клас и дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството, доброволчеството, гражданското участие, демократичните ценности. Засяга още много и разнообразни теми, на пръв поглед – далечни от тези, но от значение за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, отношението ни към храната, толерантността към различието, участието ни в избори, лъжата и истината в политиката… Програмата по естествен начин въвлича родителите и местната общност в съвместни инициативи заедно с децата. „Научи се да даряваш‘ се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН).

Как работи?

В подкрепа на учителите има създаден ресурсен сайт с разработени над 250 урока по различните ключови теми. Добавената стойност на програмата е във възможността те да бъдат представени от външни лектори (дистанционно или в класната стая). Учителите имат ментор от екипа на БДФ, който помага в разработването на темите и избора на външните гости. Съвместно се обсъждат идеи за подготовката и реализирането на практическите проекти и съвместното популяризиране на програмата.

Каква е промяната?

Учителите, които участват в програмата, споделят, че децата повишават успеха си, имат по-различна мотивацията за присъствие в училище, климатът в клас се подобрява, стават по-внимателни помежду си, дават и реализират идеи за промяна на средата, в която учат и живеят. Родителите стават по-ангажирани към различните доброволчески и дарителски инициативи на децата, учителите придобиват нов поглед и подход към дарителството и доброволчеството.

За кого е програмата?

Търсим учители, класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас, които имат интерес към посочените теми и желание за работа по програмата през цялата учебна година.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да изпратите по имейл:

  • Кратко мотивационно писмо в свободен текст за участието ви в програмата;
  • Допълнителна информация: имейл, телефон за връзка, име на училището, в което преподавате, населено място, където работите, с кой клас (ученици на каква възраст) планирате да работите по програмата през 2022/2023 учебна година;
  • Декларация за подкрепа от директора на училището – свободен текст.

Моля, изпратете своите документи на: bkirilova@dfbulgaria.org до 13 юни.

Допълнително предимство

Учителите, включени в новото издание на програмата, ще преминат двудневно – забавно и полезно обучение в София, в началото на месец юли.

 

За повече информация:

Боряна Кирилова, мениджър „Научи се да даряваш“, bkirilova@dfbulgaria.org

Научи се да даряваш

Български дарителски форум

Фейсбук страница на програмата 

 

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg