Маска направи и я дари

Проект в полза на общността с подготовка у дома. Подходящ за провеждане по време на дистанционно обучение. Урокът включва практическа работа по изработване на предпазни маски в домашни условия и с налични у дома материали. Учениците развиват креативността си и се насърчават да помислят за безопасността на околните. Идентифицират местни НПО, на които могат да дарят изработените маски. Актуализират знанията си за вируса и начините за предпазване от него. Продължителност: 1 час подготовка (актуална информация за вируса, начини на предпазване, идентифициране на НПО, които имат нужда и биха приели дарението); или друг краен потребител – възрастен, приятел, роднина; 1 или 2 часа домашна работа за изработка на маската (във време, удобно за децата); 1 час реализиране на дарението.

Цели на урока

  • Учениците ще развият умения да търсят и намират информация
  • Учениците ще развият свои креативни и творчески умения
  • Учениците ще създадат или заздравят връзката с местни нпо и общността
Необходими материали

Инструкции

1

Дайте на учениците задача да проучат и впоследствие коментирайте актуалната информация за разпространението на COVID – 19 у нас и по света.

Маска направи и я дари
2
Маска направи и я дари

Коментирайте отново начини за предпазване.

3

Коментирайте как може ние да сме полезни със свои умения и дейности на другите.

Маска направи и я дари
4
Маска направи и я дари

Преди изработването на маските, проучете заедно с учениците на кого бихте могли да ги дарите – болница, местни НПО, хора в нужда.

5

Когато маските са готови, свържете се с набелязаните групи и им направете дарение, като предварително сте обсъдили тяхната нужда от него;
Като втори вариант: Насочете децата да помислят дали техни близки възрастни, съседи, нямат нужда от маска, предложете да дарят и на тях.

Маска направи и я дари
6
Маска направи и я дари

След като са проучени нуждите (брой маски, за деца или за възрастни и т.н), ги изработете. Насочете децата към видеата в Инструкциите или ги посъветвайте те самите да намерят подходящи насоки/инструкции/видеа, които да им помогнат при изработване на маските. Задайте домашна работа за изработване на маска с налични материали в домашни условия.

7

Подгответе изпращането /предаването на маските с някакво послание от страна на учениците.

Маска направи и я дари
8
Маска направи и я дари

Насърчете ги да обсъдят какво са научили от урока, какви техни умения са се подобрили.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg