Новини

Правилата в клас

Правилата в клас

Павлина Божкова, класен ръководител

1-ви клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица

„Правилата на класа“ е един от първите уроци, които правя с децата. Той задава правилата на работа, които сме решили спазваме, ценностите, които ни обединяват, посоката, в която мислим и работим по програмата през цялата година.
Най впечатляващо беше за мен това, че първото правило, което казаха няколко деца едновременно беше „Да бъдем приятели“.
Обединихме се и около това, че не се подиграваме на никого, вдигаме ръка, когато искаме думата, не се храним в час, споделяме успехите, признаваме си грешките, не пипаме нещата на другите без позволение …

След като в първия час, предвиден по темата, написах всичките правила на картон, втория час играхме игри за опознаване. Децата се групираха по любим цвят, по това имат или не домашен любимец и по други неща, които ги събират.

Накрая на часа всички си написаха имената на картона с правилата. Решихме, че това ще бъде подписаният от нас договор, че ще изпълняваме правилата, за които сме се договорили.

Урокът реферира към „Правилата в клас“.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg