Правилата в клас

Учениците се подтикват да се замислят как личните им действия влияят върху групата. Те се насърчават да генерират и разработят идеи за правила в класната стая. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Цели на урока

 • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата в класната стая;
 • Да определят и тълкуват правилата в класната стая;
 • Да обяснят защо правилата в класната стая са важни;
 • Да посочат три причини да има правила в класната стая.
Необходими материали

 • хартия за флипчарт;
 • маркери;
 • тетрадки-дневници.
Инструкции

1

Обяснете, че класът ще създаде правила за класната стая, но че е важно да знаем за какво служат правилата. Правилата съществуват поради три причини:

 • помагат ни да сме в безопасност;
 • помагат ни да се разбираме и да работим заедно;
 • помагат ни да се учим;
 • помагат ни да се самоорганизираме;
 • помагат ни да изразяваме непримиримост към нарушаване на правилата.
Правилата в клас
2
Правилата в клас

Обяснете, че учениците ще участват при написването на правилата за класната стая, така че тя да е приятно място за всички. Кажете им, че ще разговаряте за това как трябва да се отнасят един към друг и как можем да се разбираме, без да се обиждаме и нараняваме.

3

Учениците обменят идеи за правила в класната стая, а учителят ги записва на дъската.

Правилата в клас
4
Правилата в клас

Насърчавайте учениците доколкото е възможно да определят правилата с положителни изречения, в които се казва какво децата трябва, а не какво не бива да правят.

5

След като учениците обменят идеи, съставете окончателния списък на правилата, като внимавате те да са изложени с думи, които учениците разбират. Ако поставите картинка до всяко правило, тя ще помогне на учениците да разберат значението на думите.

Правилата в клас
6
Правилата в клас

Препишете правилата на флипчарт и го сложете на видно място в класната стая.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg