Аз дарявам

Темата се реализира в два часа. Първокласниците разсъждават върху смисъла на думата ,,дар" и споделят какво е нейното значение, как се чувстват хората, когато правят добро, защо трябва да даряваме и на кого. В следващия час темата се надгражда и децата предлагат начини и поводи да се дарява, както и местата (домове за деца, центрове за подпомагане на пора с дефицити и т.н.) Израбонваме проект за стикер, който да популяризира идеята, лого и кратка информация за инициативата. Идеята е наистина за Великден да проведем дарителска кампания за дом за сираци.

Учител работил по този проект: Паола Колева
Описание на проекта

Часът започва с ,,Песничка за доброто“, която е  много обичана в класа…  Децата споделят какво е това да се прави добро, на кого е нужно то, как трябва да се организира това да подариш на някого нещо, по какъв начин да го направиш, без да засегнеш достойнството на човека в нужда… Дарителството е акт на вътрешна нагласа, отношение към човека и света въобще, личен избор и добра воля. То се култивира у детето чрез насърчаване, личен пример и споделяне на подобни практики в семейството и в училище.

Децата споделят, че да дариш е нещо, което всеки може да направи, стига да има желание и отношение към даряването. Оказва се, че семействата на много  деца са участвали по различен повод и в различни кампании, свързани с даряване- дарявали са храни, играчки, дрехи, обувки, книги…  Децата са въодушевени и с радост разказват за това, чувстват се горди, осъзнават, че това трябва да продължи във времето, а да не е само еднократен повод.

Няколко от сегашните първокласници имат по-големи братя и сестри, които са били мои ученици и са споделяли с тях за нашите участия в кампании и дарителски акции: За Мизия,  Хитрино, Аспарухово, Ресурсен център Слатина…  Това са родители ангажирани с идеята за дарителството, активни участници и мотиватори в инициативите, страхотен пример за децата си. В момента от началото на уч. година в класа се събират капачки за подпомагане на закупуването на кувьози за недоносени бебета. Всички ще се включат в обявената и популяризирана кампания на 13.04.2019 в София.

 

От коментарите в час

,,Когато подарявам нещо аз се чувствам добре!“- Яна

,,Можем по няколко пъти в годината да даряваме на децата в нужда.“ Денислав

,,Аз съм подарявала картичка на една баба, дето беше тъжна за сина си, който е болен….“ Рая

Галерия

Аз дарявам
Аз дарявам
Цели на проекта

  • Да се мотивират децата да участватсъс семействата си инициативи и кампании за даряване.
  • Да се формират в малкия ученик нагласи да помага на хора в нужда.
  • Да се популяризират идеите за дарителски кампании и да се инициират такива.
Използвани материали

  • Постер
  • Маркери
Библиография

  • Материали от интернет
Работа вкъщи

Да покажат проекта за лого на предстоящата кампания и да го довършат с помощта на родител.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg