Бежанците, тероризмът, ние

Урокът беше проведен съвместно 6-ти и 7-ми клас с гости от Бежанския център.

Учител работил по този проект: Мария Петкова Борисова
Описание на проекта

Темата безспорно е актуална и затова с Ек. Досева проведохме и този урок съвместно 6-ти и 7-ми клас, но да не помислите, че той беше „суха” теория?!?! Нищо подобно! Този път ни гостуваха Александра и  Вяра – доброволки в Бежанския център. Те разясниха на децата кога един човек е бежанец  и какви права би следвало да има той в държавата, която го е приютила. За да добият по-добра представа за последното, двете момичета дадоха на учениците по един лист с илюстрации и кратък пояснителен текст  по въпроса.

Учениците задаваха въпроси и изказваха мнения – и одобрителни, и критични – изразяваха с арументи своята позиция.

Галерия

Бежанците, тероризмът, ние
Бежанците, тероризмът, ние
Цели на проекта

  • Децата да правят разлика между бежанец и терорист.
  • Децата да се запознаят с процедурата за статута БЕЖАНЕЦ.
Използвани материали

  • Мултимедия
  • Брошури

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg