Благотворителността добро дело близо до нас

Този урок ще обрисува как хората в ежедневието си се нуждаят от доверие. Ще даде определение за филантропия/дарителство и ще обясни как то работи за общото благо в рамките на семейството, училището и квартала.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Започнахме с прочит на втория разказ от книгата ,,Незнайко в Слънчевия град“. Емоцията използвах, за да получа отговор на въпроса как се чувстват в момента. Отговорите се обединиха около думите забавно, весело, приятно. Учениците отговориха на въпросите, които предварително планирах върху съдържанието на текста. В група обсъдиха въпроса Наистина ли Незнайко не получи вълшебната пръчица или той не я вижда? Виновна ли е Карфичка, че вълшебната пръчица все не идва?

Разказах накратко за най-големия дарител на Бургас. Така завършихме този урок – с отворен край. За да го довършим следващата седмица.

 

Цели на проекта

  • Възприемане на идеята на разказа от ,,Незнайко в Слънчевия град".
  • Запознаване с живота на най-големия бургаски дарител.
  • Изясняване значението на доброто дело за личностното ни израстване
Използвани материали

  • книгата ,,Незнайко в Слънчевия град"
  • снимков материал за Ал.Георгиев - Коджакафалията
  • листи, флумастери
Работа вкъщи

Да разкажат случка от своя живот, която им е дала повод да се чувстват добре

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg