Да покажем грижа

Клас: 6

Учениците задълбочават и разширяват знанията и разбирането си за загрижеността и опитват да определят онези неща или хора, по отношение на които проявяват грижа. Мислят в посока как загрижеността да прерасне в активна помощ и подкрепа за някой друг. Продължителност: Едно занятие по 40 мин

Учител работил по този проект: Албена Кирилова
Описание на проекта

Опитвам се да възпитавам у учиниците загриженост, благотворителност и добрина. Имам голямо  желание този доброволчески дух да продължи завинаги. На поредното ни събиране, предложих на децата да изработим Коледни картички и да ги подарим на възрастните хора в дома. Децата приеха много интусиазирано идеята, но предложиха да направим и благотворителен базар за онкоболните деца! На базара искаха да продават  традиционни коледни всусотии. Зарадвах се на идеята и ме обхвана позитивен и дарителски дух. Говорихме си за близките ни хора, към които сме загрижени.Давах пример и към съучениците, за които изпитват загриженост. Децата ми припомниха и за предложението ми предната учебна година,  когато видят бездомно животинче да го нахранят. Купуваме гранули и винаги имаме в нас. Така научих децата, че животните също имат душичка и към тях трябва да полагаме грижа и внимание. Закуските, с които се хранят и не ги изяждат винаги, да не ги изхвърлят в коша а да ги дават на кучета и котета. Получи се много поучителен и интересен урок. Разпределихме си задачите, маркирани върху лист хартия, изброихме необходимите материали и си пожелахме успешно завършване на мисията!

От коментарите в час

Никола се чуди защо има толкова злобни и лоши хора по отношение на животните?

Диляна предложи да продават Коледни вкусотии!

Илай изяви желание да е организатор на базара!

Цели на проекта

  • Формулират определение за загрижеността и начините, по които хората я демонстрират
  • Научат да правят връзки между алтруизма, съпричастието, загрижеността и подкрепата
Използвани материали

  • маркер
  • бели листове
Библиография

  • Разказ и истории на доброволци от фондация „Подарете книга” : https://www.youtube.com/watch?v=SSC35aXVGUQ&feature=youtu.be
Работа вкъщи

Дайте на учениците задачата да обсъдят с приятели и/или семейството си пет неща/ петима души, за които са загрижени и причините за това. Нека ги опишат в свободен текст.

© Всички права запазени 2021 @ Learningtogive.bg