Да покажем грижа

Клас: 6

Учениците задълбочават и разширяват знанията и разбирането си за загрижеността и опитват да определят онези неща или хора, по отношение на които проявяват грижа. Мислят в посока как загрижеността да прерасне в активна помощ и подкрепа за някой друг. Продължителност: Едно занятие по 40 мин

Учител работил по този проект: Силвия Богданова
Описание на проекта

Учениците имаха за домашна работа да обсъдят с родителите си 5-ма души за които са загрижени и защо, в писмен вид. По време на часа всеки от учениците прочете домашната си работа и обсъдихме защо и кога проявяваме грижа към някого.

Разгледахме заедно биографията на доброволците ментори на деца от институции, като си отговорихме на няколко въпроса:

  1. Как тези млади хора – доброволци проявяват загрижеността си.
  2. Какво е вероятно тези хора да са изпитвали по отношение на децата, на които са помагали и за които са били загрижени
  3. Помолете учениците да обсъдят помежду си и да посочат възможно най-много думи, които са синоними на грижа или загриженост или представляват начини, по които хората проявяват загрижеността си. Отговорите ги записахме на флипчарт и изиграхме играта „Световно кафене“, като бяха разделени на 3 групи и представител от всяка група остава на мястото си , а останалите участници от отбора обикалят другите групи и допълват написаното. В кръг направихме рефлексия на урока и заедно решихме да проучим за стара баба нуждаеща се от помощ при покупки и компания.
От коментарите в час

Искаме да помагаме на хора в нужда в нашето село! Снежана

Хайде да проучим кой има нужда от помощ -Таня

Цели на проекта

  • Формулират определение за загрижеността и начините, по които хората я демонстрират
  • Научат да правят връзки между алтруизма, съпричастието, загрижеността и подкрепата
Библиография

  • Разказ и истории на доброволци от фондация „Подарете книга” : https://www.youtube.com/watch?v=SSC35aXVGUQ&feature=youtu.be
Работа вкъщи

Дайте на учениците задачата да обсъдят с приятели и/или семейството си пет неща/ петима души, за които са загрижени и причините за това. Нека ги опишат в свободен текст.

© Всички права запазени 2021 @ Learningtogive.bg