Да покажем грижа

Клас: 6

Учениците задълбочават и разширяват знанията и разбирането си за загрижеността и опитват да определят онези неща или хора, по отношение на които проявяват грижа. Мислят в посока как загрижеността да прерасне в активна помощ и подкрепа за някой друг. Продължителност: Едно занятие по 40 мин

Учител работил по този проект: Силвия Богданова
Описание на проекта

От домашно задание в минала седмица, учениците проучиха възрастните хора в селото и техните нужди. Учениците от класа избраха една жена отговаряща на критериите: липса на близки хора и трудно движеща се. Събрахме с още един клас по 1,00 лев и заедно с 6 и 9 клас и техния класен ръководител Георги Кънчев, закупихме продукти от първа необходимост, а 2 деца бяха направили кекс и баница.

Направихме рефлексия след посещението и обсъдихме нуждата да се посещава тази жена, поне веднъж на няколко дни.

От коментарите в час

Искаме всеки месец да посещаваме някой възрастен човек.

Галерия

Да покажем грижа
Да покажем грижа
Да покажем грижа
Цели на проекта

  • Формулират определение за загрижеността и начините, по които хората я демонстрират
  • Научат да правят връзки между алтруизма, съпричастието, загрижеността и подкрепата
Библиография

  • Разказ и истории на доброволци от фондация „Подарете книга” : https://www.youtube.com/watch?v=SSC35aXVGUQ&feature=youtu.be

© Всички права запазени 2021 @ Learningtogive.bg