Да се научим да харчим и даряваме

Клас: 6

Учениците изготвят личен план на разходите въз основа на реалистично прогнозирани месечни приходи и разходи. Те организират кампания за набиране на средства и предоставят парите, набрани от класа, на благотворителна организация по техен избор.   Продължителност: Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Сибел Мустафа
Описание на проекта

Този урок беше изпълнен с много емоции, въпроси и още толкова отговори. Специален гост ни беше г-н Светослав Ангелов ръководител на банка Societe Generale Експресбанк – гр. Айтос. Доста подробно той разясни какво означава приход и какво означава разход, защо е нужно да заделяме пари от приходите си и ни даде много ясни подробности, как да правим сами разчета на така наречените постоянни и променливи разходи. Също така говорихме за спестяванията и защо е важно те да присъстват и да са част от нашият бюджет, чрез правилото – 10% спестявания, 10% инвестиране в движим имот (кола, мотор, яхта, самолет), 20% инвестиция в недвижим имот. За да осъзнаят децата важността на приходите и разходите изготвихме примерен план с месечен бюджет, за 3 членно семейство, от приходите на родителите, извадихме месечните разходи, с останалите пари от бюджета спазихме правилото с процентите и това което остана решихме да го заделим като спестяване, така децата нагледно придобиха представа как трябва да изглежда един бюджет, като в този бюджет предвидихме и % за променливите разходи (рождени дни, подаръци, лекарства и др.) Чрез бюджета, който получаваме децата разбраха, че могат да бъдат постигани различни цели според възрастта и желанията на личността, защото всеки човек има различни нужди и потребности.

От коментарите в час

‘Бюджета ни помага да постигаме финансовите си цели’ – Назми

‘Човек трябва да прави разчет на бюджета си’ – Неждет

‘ Когато порасна и започна сам да изкарвам парите си, задължително ще спазвам правилото с %’ – Мерт

Галерия

Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Цели на проекта

  • Учениците да развият умения да разделят приходите от разходите
  • Да се научат да изготвят личен бюджет, в който отразени харченето, спестяването, инвестирането и даряването на средства
  • Да развият и затвърдят нагласи за благотворителност, като дарят спестените пари на неправителствена организация, избрана от класа
Използвани материали

  • Размножени екземпляри за учениците, както и екземпляр от Приложението „Моят план за разходите“ за представяне на дъската

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg