Да се научим да харчим и даряваме

Клас: 6

Учениците изготвят личен план на разходите въз основа на реалистично прогнозирани месечни приходи и разходи. Те организират кампания за набиране на средства и предоставят парите, набрани от класа, на благотворителна организация по техен избор.   Продължителност: Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Албена Кирилова
Описание на проекта

Тази тема е специфична и сметнах за необходимо да поканя професионалист. Зорница Георгиева, служител на Пощенска банка. Тя помоли учениците да формулират какво знаят за харченето, спестяването, инвестирането и даряването. Обясни им , че днес те ще разгледат собствените си приходи и разходи – така, както правят организациите с нестопанска цел, а също и бизнеса, като изготвят личен „план на разходите“. Помоли ги да споделят идеи за какво те самите биха харчили, спестявали, инвестирали и дарявали. Учениците изброиха списък с идеи защо хората биха избрали да даряват средства. Попита ги дали са спестявали от джобните си средства и каква са си купили. Не сме забравили и това, че учениците получават допълнителни средства от баби, дядовци, празници и др. поводи. Получи се много интересна дискусия. Помолихме учениците да си помислят на каква благотворителна организация(и) или кауза те самите биха искали да даряват част от личните си средства в бъдеще. Децата решиха да съберат пари и да ме пратят на екскурзия в Дубай,понеже много съм се ядосвала с тях. Смяхме се от сърце, а г-жа Георгиева обеща , че ще извика телевизии за такова спестяване. В края на урока получихме и подаръци. Папките ни посъветва да ги позлваме за план на бюджета. Имаше и тефтери, магнити и много нагледни материали по темата. Завърши  занятието, като обясни на учениците, че ключът към управлението на парите е „винаги да се живее малко под наличните ви средства“. Това умение ще им помогне да използват парите си мъдро през целия живот!

 

 

 

 

От коментарите в час

Дариян си купил слушалки.

Сашо спестил за телефон.

Алис купила подарък на майка си.

Галерия

Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Да се научим да харчим и даряваме
Цели на проекта

  • Учениците да развият умения да разделят приходите от разходите
  • Да се научат да изготвят личен бюджет, в който отразени харченето, спестяването, инвестирането и даряването на средства
  • Да развият и затвърдят нагласи за благотворителност, като дарят спестените пари на неправителствена организация, избрана от класа
Използвани материали

  • Размножени екземпляри за учениците, както и екземпляр от Приложението „Моят план за разходите“ за представяне на дъската

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg