Гладната планета или с какво се хранят хората по света

Клас: 7

Учениците преценяват начина си на хранене и гледат снимки на семейства по света и храната, която ядат в продължение на цяла седмица. Чрез подобряване на осведомеността и в процес на дискусия, те виждат културните и регионални различия. Обсъждат здравето, разходите и разпределението на храната по света. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Марияна Георгиева Николова - Върбанова
Описание на проекта

На 18.12.2018г. – време, в което всички сме заети с подготовката на коледните празници и коледната трапеза, поговорихме за храната, която консумираме по принцип и в частност по време на празници; за навика да приготвяме повече от необходимото и след това да изхвърляме храна.

Написах на дъската трите фактора, които влияят на достъпа до храна и избора на храна: култура /лични вкусове, достъпност на местно ниво и икономически ресурси. Помолих учениците да разкажат за някои храни, които консумират, и които представляват тяхно културно наследство (ежедневни храни или традиционни празнични храни). Казах на учениците, че точно, както храните, които всеки от нас яде, са различни, така и достъпът до храна и изборът на храни по света, са различни. „За целта, ще сравним и съпоставим това, което хората по света ядат за една седмица, като отчитаме техните култури и местните и икономически ресурси“.

Зоя предварително се беше запознала с презентацията и излезе да чете текстовете и показва снимките. Снимките показваха различни режими на хранене – от недохранване  до свръхконсумация. Единдушно стигнахме до заключението, че на света има достатъчно храна, но тя не се разпределя равномерно.

От коментарите в час

Станислава: „Грехота е да се изхвърля хляб“

Преслава: „Александра всеки ден си изхвърля половината сандвич“…

Александра: „Не го изхвърлям, давам го на едно куче“

Иво: „Леле, ние се тъпчем, а хората нямат какво да ядат“

Галерия

Гладната планета или с какво се хранят хората по света
Цели на проекта

  • да обяснят как техните здравни алтернативи са свързани с глобални въпроси
  • да разсъждават за личната отговорност за хората, които не разполагат с достатъчно храна
Използвани материали

  • Карта на света или глобус
  • Листове за флипчарт или пространство на видно място с четири колони, озаглавени: Държава; Брой членове в семейството; Разходи за храна седмично (в лева); Съотношение между естествени и преработени храни (приблизително)
  • Достъп до Интернет, за да се разгледат изображенията на следния сайт: https://geograf.bg/bg/articles/38-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/418-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82
Работа вкъщи

Подгответе за класа таблица, в която да попълнят четири колони със следните заглавия: Държава; Брой членове в семейството; Разходи за храна седмично (в лева.); Съотношение между естествени и преработени храни (приблизително).

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg