Харчи, спести или дари

Клас: 1

В този урок се въвеждат термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“. Учениците ще научат причините, по които хората избират да даряват. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Милена Карагрошева
Описание на проекта

По темата „Харчи, спести или дари“ покахме за наши гости представители на „Експресбанк“. Предложението на ментора беше чудесно, тъй като спецификата на темата и възрастта на децата предполага те да се въведат в материята от специалисти.

Урокът беше наситен с разнообразни дейности и стъпваше на житейския опит на първокласниците. Урокът започна с въпрос – Как мога да помогна на човек в нужда? Децата изброяваха много неща, като дамата ги беше прогнозирала и разпечатала предварително. Умело ги раздели на две места – на едното се разположиха материалните неща, с които можем да помогнем, а на другото – нещата, които трудно можем да измерим с пари – да подариш време, усмивка, прегръдка… Тя представи конкретни стъпки, с които банката подпомага деца/ хора в нужда. Децата също споделиха, че са помагали в набирането на средства по различни поводи със своите родители.

Последва заслужена награда – всяко дете получи разпечатана касичка – прасенце върху картон и децата нямаха търпение да започнат да я изработват. Децата бяха провокирани да събират в нея парички, които после да успеят да дарят за добра кауза. Благодаря за предвидливостта на нашите гости за заготовката – тя беше предварително изрязана и децата съвсем лесно отделиха излишната хартия!

Урокът продължи с работа по групи – тъй като бяхме и двата класа заедно, които работим по програмата, пред всеки флипчарт застана по един отбор от 5 деца. Задачата им беше да нарисуват обща картина, в която да покажат как могат да помогнат на някого, който има нужда от това. Определеното време се оказа малко – толкова много неща искаха да нарисуват първокласниците!

След разговор с първокласниците, децата достигнаха до извода, че е добре първо да разбереш потребността на човек в нужда и после да решиш с какво да му помогнеш. Така тази помощ ще бъде пълноценна.

В края на часа първокласниците бяха провокирани с интересна домашна работа – до следващата седмица да нарисуват с какво всеки един от тях би помогнал на нуждаещ се – материално или нематериално нещо, за да умножаваме доброто и събираме добрини. За изпълнението на тази задача всяко дете получи по още един подарък – кутия цветни моливи и лист, на който да изобрази своята идея.

Благодарим Ви, Алекс и Мая! Прекрасно начало на тази тема, която тепърва ще надграждаме! До нови срещи!

От коментарите в час

„В работата на мама и тати сложиха кутия за парички и подпомогнаха дете, което беше много болно.“, Калина В.

„Аз бих подарила приятелство на дете в нужда.“, Ива

„Може и да си  вземем детето вкъщи, може да е и в моята стая.“, Алекс П.

„За да помогнеш на някого, първо трябва да разбереш от какво се нуждае той.“, Тома

 

 

Галерия

Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Цели на проекта

  • Да се формират знания сред учениците за термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“;
  • Да се формират знания и умения за дарителството и изяснят причините, поради които хората избират да даряват.
  • Да научат да различават между термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“;
  • Да насочат мисленето си към идеята за даряване;
  • Да разберат, че могат да правят различен избор относно парите си;
Използвани материали

  • хартия за флипчарт и маркери;
  • хартиена касичка - прасенце
  • цветни моливи
  • копирна хартия
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Изпратете писмо у дома, което представя урока и обяснява как ще наберете пари за дарение за благотворителна кауза. Насърчете учениците да извадят дребни монети от личните си касички и да спечелят пари чрез извършване на задачи у дома. (Вж. Приложение 1 „Писмо до семейството“.)

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg