Харчи, спести или дари

Въвеждат термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“. Учениците ще научат причините, по които хората избират да даряват. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Паола Колева
Описание на проекта

Темата ,,Харчи, спести или дари“ беше представена на децата в 1 клас от прекрасните ни гости от Експресбанк. За първокласниците понятията и представите по темата са все още непознати и абстрактни и далечни. Оказа се все пак, че децата имат известен опит свързан с дарителството и са имали светъл пример в семействата си в тази посока. Нашите гости бяха приготвили прекрасно и интересно темата. По увлекателен и непринуден начин водещата по темата постави въпрос на децата: ,,Как, по какъв начин можем да помогнем на човек в нужда?“ Децата започвнаха да дават интересни и различни отговори, които бяха визуализиране върху две табла. На едното бяха поставени материалните неща: храни, дрехи, обувки, пари, книги, играчки. На другото табло тези, които не се купуват с пари, но също са скъпи и ценни: време, обич, внимание, приятелство, добра дума, прегръдка…

Децата споделяха, че са помагали също заедно със семействата си по различни начини и на различни хора.

Последва награда за всяко дете- касичка прасенце, от картон, което трябваше вкъщи заедно със семейството да бъде сглобено и завършено. На децата беше поставена задача, да събират в нея парички, да изберат кауза и да ги дарят в подходящ момент.

След разговор  първокласниците достигнаха до извода, че е добре първо да разбереш какви са потребностите и нуждата на човек в нужда и тогава да решиш с какво да му помогнеш. Така тази помощ ще бъде пълноценна.

В края на часа те получиха  интересна домашна работа –  да нарисуват с какво всеки един от тях би помогнал на нуждаещ се – материално или нематериално. За изпълнението на тази задача всяко дете получи по още един подарък – кутия цветни моливи и лист, на който да изобрази своята идея.

Прекрасно занимание и много емоции за децата.

От коментарите в час

,,Бих подарила прегръдка и приятелство на друго дете.“- Симона

,, Не всичко купено с пари е ценно, може да са усмивки и време“- Денислав

Галерия

Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Харчи, спести или дари
Цели на проекта

  • Да се формират знания и умения за дарителството и изяснят причините, поради които хората избират да даряват.
  • Да научат да различават между термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“;
  • Да се формират нагласи в малкия ученик да дарява и да помага на хора в беда и нужда.
  • Да разберат, че могат да избират как и за какво да харчат.
Използвани материали

  • Хартия
  • Картонена касичка
  • Цветни моливи
  • Лепило, тиксо, маркери
Работа вкъщи


Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Изпратете писмо у дома, което представя урока и обяснява как ще наберете пари за дарение за благотворителна кауза. Насърчете учениците да извадят дребни монети от личните си касички и да спечелят пари чрез извършване на задачи у дома. (Вж. Приложение 1 „Писмо до семейството“.

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg