Какво бихте направили с двадесет лева?

Клас: 2

Този урок въвежда децата в разбирането, че хората имат различни представи/приоритети за това как да се харчат парите (или времето), както и за стойността на парите (или времето). Учениците сравняват начините, по които те биха искали да харчат парите си (или времето) и обсъждат разбирането за парите по света. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

Урокът започна с работа в класа, като всяко от децата трябваше да посочи за какво би похарчило 20 лева. Повечето от тях споделиха, че биха искали да си купят дрехи, храна, играчки, колело, нови обувки. Само едно от децата спомена, че би дарило парите за друго бедно дете. След това второкласниците бяха разделени на групи по четири, като задачата беше да обсъдят за каква кауза биха дарили двадесет лева. Две от групите изказаха мнение, че ще ги дарят на бедни деца, а третата група сподели, че ще ги използва за лечение на болни бебета. След ново разделяне, децата трябваше да се поставят в групите на мястото на дете от друга държава, което е в бедствено положение. Повечето от мненията бяха, че детето ще си купи играчки, защото може би е загубило своите, спомената беше храна и дрехи. В края на урока, учениците бяха запознати с някои валути от други държви – евро, крона, форинт. Повечето от тях знаеха какво е евро и каква е неговата стойност в български лева, тъй като родителите им работят понякога в чужбина. Урокът завърши с обща дискусия за това какво е по-важно да дарим – пари или време. Децата споделиха, че все още не разполагат със свои средства и биха предпочели да дарят свободното си време, помагайки на други хора, които имат нужда.

 

От коментарите в час

По време на дискусиите в групите имаше различни мнения по темата. Децата споделиха, че ако имат възможността да даряват биха го направили за други деца или бедни хора, които се нуждаят от тяхната помощ. Според повечето от участниците, двадесет лева са много пари и в магазин с по-ниски цени могат да се купят много неща.

Галерия

Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Цели на проекта

  • Да се формират у учениците знания за различните представи на хората за това как се харчат парите
  • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
  • Да се формират начални знания за валути от други страни
Използвани материали

  • банкнота от 10 или 20 лева за визуализиране

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg