Какво бихте направили с двадесет лева?

Клас: 2

Този урок въвежда децата в разбирането, че хората имат различни представи/приоритети за това как да се харчат парите (или времето), както и за стойността на парите (или времето). Учениците сравняват начините, по които те биха искали да харчат парите си (или времето) и обсъждат разбирането за парите по света. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Валентина Василева Статева
Описание на проекта

 

Гост: Десислава Красимирова Георгиева-кредитен консултант

 

Диана Милева-Специалист обучение и развитие

 

РодителиТова е една тема, която си я за възпитаване във финансова култура. Притеснявах се дали ще е интересна , но знаех, че е полезна и емоционална. Гостува ни майката на Боян от класа. Тя е кредитен консултант и децата много добре я познават. В класната стая влезе с бонбониера и каза ,че е имала 20 лева и стях е купила бонбони за 14 лева. Попита ги колко са и останали. Сподели какво ще направи с останалите 6 лева. Постави им задача да помислят ако и те имат такава сума какво ще направят с нея. Часът продължи с една интересна и емоционална беседа върху следните въпроси:

 

Какво са парите?

 

За какво служат?

 

За какво харчим парите си?

 

Защо е важно да сме образовани?

 

За какво харчат парите си домакинставта?

6. Какво и защо бих дарил?

7. Как да харчим парите си?

 

Изводът, който беше направен в края на дебата е „Голяма част от парите отиват за нужди, като: храна, подслон, дрехи, транспорт, медицинско обслужване, образование, а желанията без които можем при специални поводи.

 

На дъската записа следните думи: харчим, спестяваме и даряваме. Обясни с примери следните основни понятия: доходи/приходи – разполагаме – печелим; разходи – харчим; активи – носят доход; пасиви носят разход. Раздаде на всяко дете самозалепващо листче .Постави им задача всеки да напише какво би направил с 20 лева. След изтичане на времето всяко дете излезе и залепи своя отговор под една от трете думи. Изводът който децата направиха е следният: 9 от децата поставиха своето листче на харчене за храна и дрехи, 5 спестяване и останалите 11 са за даряване . От тях се поиска да са по конкретни. Голяма част от учениците, които избраха да поставят под харчене разпределиха сумата между трите показателя. Обсъди се и необходимостта и използването на парите от различните групи със специални потребности в страната. Идеята е от малка възраст да знаят и оценяват стойността на парите. През часа се наблегна на понятията нужди и желания и ключовия образ „Дядо Добри“

 

След направеното обобщение г-жа Георгиева онагледи като извади различна валута и пусна по редиците.Децата я разгледаха , а тя им обясни как се разпознава истинската и каква е стойността на всяка. Постави им следните въпроси: какво магат да си купят със всяка една от тях, в кои страни се използват, ходилили са в чужбина.

 

Часът беше вдъхновяващ, че на децата не им се искаше да свършва. Гостенката обеща следващата учебна година да продължи с темата.

Игра „Какво бих направил с 20 лева? „

Георги:Ще ги спестя за колеж.

Боян: С тези 20 лева ще си купя книга и ще бъде за „Пипи Дългото чорапче“.

Николай:Ще си купя вода за 1лв., храна за 11лв., а останалите ще спестя.

Мая:: С 20 лева ще си купя:: рокля за 5лв, розози гуменки за 10лв, две блузи по 1лв, вода и кашкавалка.

Ана: Аз бих дарила 5лева на дете, което не вижда. Ще спестя за нов несесер и с 10лв ще помогна на мама за сметките.

Мария-Магдалена:Имам грънчарска работилница и ще изработа неща от глина, които ще дам за благотворителен базар.

Преслав: Ще дам 10лв за благотворителност и с останалите ще си купя карта за библиотеката.

Мадлен: Ще даря 10лв на глухи деца, а останалите на слепи.

От коментарите в час

1.Какво са парите?

Ана:Според мен парите са неща, които дразнят тези, които нямат средства.

Боян:Парите са това, с което си плащаме нуждите и желанията си.

Теодор:Нещо което се дава за мен.

Николай, Ванеса:Парите са неща, с които можем да си купим каквото искаме.

Рая: Парите са нещо , което печелиш с труд.

Никола, Андрей:Това е хартия.

2.За какво служат?

Боян: За да се справим с нуждите и желанията, които имаме .

Теодор, Андрей, Николай, Мая: Да се прехранваме.

Никола: За пазаруване и плащане.

Ванеса:За купуване на нужни неща.

Мая: За харчене.

Рая: Парите служат за :храна, дрехи, училище и образование.

Ана: Да си купуваме неща които ни трябват и които желаем.

Мария-Магдалена:Парите са за да плащаме сметки.

3.За какво харчим парите си?

Никола, Ана, Ванеса: За храна, нужди и желания.

Теодор: За нещо, което има в магазина.

Андрей: За сметки

Боян: Само за нужди.

Николай: За училище и храна.

Рая:: Парите трябва да ги харчим разумно, а не за глупости.

4.Защо е важно да сме образовани?

Никола: За да работим, каквото трябва и за да знаем това, което ние нужно.

Теодор: Защото можем да знаем много други неща.

Андрей:За да имате всичко.

Боян: Защото ще имаме хубава работа.

Мая: За да не ни излъжат.

Ванеса: Важно е да се образоваме, защото ще харчим парите само за каквото си искаме.

Мартина:За да имаме приятели.

5.За какво харчат парите си домакинставта?

Боян: Трябва да харчим парите си добре и да спестяваме.

Ванеса :Харчим парите си за нужни неща, а ако ни останат може и да ги похарчим и за някакво желание.

Мартина: Когато харчим парите трябва да мислим.

Мартина: Харчат се за храна и дрехи.

6.Какво и защо бих дарил?

Теодор:Бих дарил пари за Карин дом, защото там децата имат нужда.

Никола:Бих дарил нещо , изработено от мен. Дарявам защото трябва да сме добри.

Андрей: Бих дарил дрехи.

Боян:Бих дарил различни изработки за да помогна на децата с потребности.

Николай: Аз бих дарил нещо много хубаво за мен.

Мая: Бих дарила 5лв и капачки.

Ванеса: Бих дарила: обувки, дрехи и специални играчки.

7.Как да харчим парите си?

Теодор, Ана: Парите си ги харчим разумно.

Ана: Бих дарила пари, защото искам.

Галерия

Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Цели на проекта

  • Да се формират у учениците знания за различните представи на хората за това как се харчат парите
  • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
  • Да се формират начални знания за валути от други страни
Използвани материали

  • банкнота от 10 или 20 лева за визуализиране

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg