Какво бихте направили с двадесет лева?

„От какво има нужда Агнес?“ – Елица „Има нужда от храна, вода, дрехи.“ – Стоян „Има нужда от любов.“ – Жанет „Има нужда от подкрепа и одобрение.“ – Захари

Учител работил по този проект: Невяна Славчева Иванова
Описание на проекта

Елица раздели класа на 4 групи. Децата само като чуха, че се разделят на групи, много се зарадваха и бързо се групираха. На всяка група Елица раздаде по една гланцирана рисунка. На първата група раздаде рисунка на сляп човек, на втората група – рисунка на стара баба, на третата група – дете в инвалидна количка и на последната, четвърта група, бездомен човек. След като раздаде рисунките, Елица раздаде и листчета на децата и ги помоли да помислят от какво имат нужда всички тези персонажи.

Галерия

Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Цели на проекта

  • Целта на урока е децата да могат да разпределят правилно парите си, но само за най-необходимото, да бъдат съпричастни към нямащите.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg