Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел

Малките ученици се запознават с дейността на неправителствените организации. Откриват, че независимо каква професия упражняваш, можеш да помагаш на другите в много области, чрез организации с нестопански цели. В интернет откриват много такива организации. Хората в тях не работят, за да печелят, а извършват дейност, в полза на околната среда, за закрила на хора в неравностойно положение, за развитие на културата, образованието, изкуствата и др.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

В предварителна дискусия учениците разказаха за родители, които работят допълнително в организации, които помагат на другите. Тези родители бяха поканени на среща в класната стая.

Цели на проекта

  • Да се формират знания у учениците за организациите със стопанска и нестопанска цел;
  • Да се запознаят с различните кариери, които съществуват в тези сектори;
  • Да осмислят значението на нестопанския сектор за общността;
  • Да осъзнаят, че даряването и дарителството са отговорност на общността.
Използвани материали

  • Хартия за водене на записки.
  • Материали за рисуване.
  • Връзка с интернет.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg