Сийка Джанева

гр. София 126 ОУ „П. Ю. Тодоров” 12 изпълнени проекта

Имам придобити педагогически специалности по химия и начална педагогика. Преподавала съм на деца от 7 до 18 годишна възраст. Изследвала съм влиянието на научнопопулярната литература в обучението. Имам опит по проекти като Еразъм+, УСПЕХ, JAMP Math. Вярвам, че щастието и успехът на детето са свързани с доброто образование и личностното му развитие. Като член на Националната комисия за оценяване на проекти по Гражданско образование, се запознавам и оценявам изключителни ученически проекти за демократичните ценности, дарителство, доброволчество, любов и грижа за природата и хората. През учебната 2016/2017 година ще преподавам добрите педагогически практики на програмата „Научи се да даряваш” като факултативно обучение /СИП/ в трети клас в 126 ОУ „П. Ю. Тодоров”, София, бул. България, 43.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg