Професии в служба на хората

Урокът е естествено продължение на темата за кариери със стопанска и нестопанска цел. Учениците са запознати с дейността на неправителствените организации, с професиите на предишни наши лектори – адвоката, библиотекаря, журналиста, лесовъда. Основния признак на тези професии, е че хората не работят за да печелят, а извършват дейност в полза на другите.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

За този час учениците бяха особено нетърпеливи. До този момент класната стая бе посрещала изключително интересни и позитивни лектори. От една страна децата се чувстват важни и значими, когато се запознават с хора от други професии, дошли да им отделят време и внимание, без да са учители. От друга страна – темите са интересни и много различни от тези в учебниците им. По същия начин се чувства и учителят – благодарен на тези добри хора, грижещи се за неговите деца! За себе си отчитам, че моите ученици „израстват” с всеки нов урок от програмата „Научи се да даряваш”. Благодарна съм на менторите ми, че ме вдъхновяват в учителската професия в служба на хората!

Цели на проекта

  • Формиране на позитивно отношение към труда;
  • Запознаване с професии в служба на хората и общността;
  • Запознаване с професии от нестопанския сектор;
Използвани материали

  • Хартия и материали за рисуване
  • Материали за оцветяване на различни професии.
  • Интернет-връзка.
  • Въпросник (Приложение №1)с въпроси за доброволчеството.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg