Как се грижим за животните, които се грижат за нас

Всички деца обичат животните. Всяко дете мечтае да има приятел – куче. Защото да имаш куче е забавно, защото то винаги е готово за игри. Защото независимо от постиженията и успехите ти, то пак ще те обича.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

Учениците се запознават с дейността на фондации за хуманно отношение към животните и грижата на тези животни за хора с увреждания. Кучeтата–водачи помагат на незрящи хора, а конете лекуват някои заболявания чрез езда. Чрез този урок учениците осъзнават своята отговорност като пешеходци, когато срещнат на пътя куче–водач и стопанина му. Научават правила за поведение с тях, начини за подпомагане на незрящия човек. Осъзнават необходимостта от хуманно отношение към животните. Генерират идеи за подпомагане на фондации, обучаващи кучета–водачи и развиват умения за планиране на проект.

Цели на проекта

  • Формиране на знания и умения за хуманно отношение към животните;
  • Формиране на умения за работа в екип;
  • Формиране на умения за споделяне с другите;
Използвани материали

  • Хартия и материали за рисуване;
  • Материали за кучета-водачи и фондация „Очи на четири лапи”;
  • Интернет-връзка;
  • Полезни връзки (линкове за фондация „Очи на четири лапи” и за лечебна конна езда);

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg