Дефиниции на термините дарителство и филантропия

Обясняване на термините дарителство и филантропия

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

Децата вече имат богат опит за това какво можем да дарим – време, да покажем умение, да помогнем със съвети, идеи (да бъдем съпричастни), да помогнем с труд, пари…
Учениците пишат съчинение на тема: Какво означава „дарителство”? Описват примери от техния живот и от живота на семейството.

Цели на проекта

  • Учениците осъзнават, че са част от една общност, в която е необходимо да си помагат, да се подкрепят и да разбират нуждите на другите.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg