Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел

Темата дойде като своеобразно продължение на темата за професиите, което беше прекрасно, защото на децата им беше лесно да надграждат.

Учител работил по този проект: Ели Стоянова Георгиева
Описание на проекта

Урокът премина под формата на въпроси и отговори…

Галерия

Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел
Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел
Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел
Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел
Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел
Кариери в организации със стопанска и нестопанска цел
Цели на проекта

  • Да се формират знания у учениците за организации със стопанска и нестопанска цел;
  • Да се запознаят с различни кариери, които съществуват в тези сектори;
  • Да осмислят значението на нестопанския сектор за общността;
  • Да осъзнаят, че дарителството и даряването са отговорност на общността;
Използвани материали

  • Дъска, маркер;
  • Бели листа;

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg