Когато сме ядосани

Учениците се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни начини, коeто e от полза за самите тях и за съучениците им.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

В класната стая учениците споделиха, че понякога се чувстват ядосани или наранени от думите на съучениците си.

Галерия

Когато сме ядосани
Цели на проекта

  • Да се запознаят с начини за позитивно преодоляване на чувството за гняв;
  • Да спазват правилата за културно поведение и толерантност в общуването;
  • Да се подобрят уменията и усвоят нови такива за аналитично и логическо мислене ;

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg