Комплименти

Урокът насърчава учениците да помислят за чувствата на другите. Учениците откриват, че да накараш другите да се почувстват добре им дава и на тях такова усещане.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Урокът започна с трите нарисувани на дъската лица на „усмихнато“, „неутрално“ и „тъжно човече“.

Галерия

Комплименти
Цели на проекта

  • Учениците да почувстват, че са част от една общност, която трябва да си помага и уважава;
  • Учениците д а усъвършенстват уменията си да признават и поощряват положител ните качества на съучениците си ;
  • У чениците д а умеят да правят комплимент и да отговарят подходящо.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg