„Кой е включен, кой е изключен?“

Проектът насочва вниманието към формалните и неформалните общности. Работата акцентира върху моменти и ситуации, каращи учениците понякога да се чувстват незачитани или изключени от дадена общност.

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

В рамките на две занятия изяснихме понятията „общност“, „формална общност“ и „неформална общност“. Всеки имаше възможност да сподели при какви случаи се чувства значим, уважаван и в безопасност в дадена общност, както и чувствата, които го вълнуват, ако не е приет в определена такава. Разработихме анкета, която учениците разпространиха сред деветокласниците. Тя имаше за цел да установи как те са приети в новата училищна общност. После обобщихме резултатите и с тях бяха запознати класните ръководители на деветите класове.

Сесията за обратна връзка след проведената анкета беше изключително емоционална. Учениците споделиха удовлетвореност от успешността на проучването. От една страна резултатите показват, че новите ученици в гимназията бързо са се приспособили към средата и първоначалният страх от неприемане от страна на „по-старите“ е опроверган. От друга страна учениците, провели допитването, направиха извода, че самата анкета е израз на уважение към останалите. „Да искаш да чуеш мнението на друг, още повече по-малък от теб, е висша форма на въвличане, приобщаване и приятелство“, споделиха учениците от 10 клас.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА „КОЙ Е ВКЛЮЧЕН, КОЙ ИЗКЛЮЧЕН”

1. Как ще дефинирате понятието „общност”?
Много хора, обединени от общи интереси;
Хората да са единни и да имат общи интереси;
Група от хора с общи интереси и идеи;
Група от хора (не се уточнява каква).
2. На кои личностни качества не се гледа с добро око във вашия клас?
Клюкари, невъзпитани, лъжци, лицемери, гневни, нахални, надменни, егоисти.
3. Има ли търпимост към различните мнения в класа ви?
Единици са тези, които отговарят, че такава липсва. Според по-голямата част търпимост съществува.
4. Общността не зачита човек:
Който лъже;
Който е дразнител;
Който не уважава другите;
Който е различен;
Който се мисли за повече от другите;
Който говори против другите;
Който не работи за интересите на общността;
Който страни от другите.
5. Общността приема човек:
Който не лъже;
Който не издава тайни;
Който е честен;
Който работи за интересите на общността и се съобразява с нея;
Който е истински;
Който има добри идеи;
Който не е мързелив.
6. Чувствам се приобщен към дадена общност:
Когато ме уважават;
Когато ми споделят лични неща;
Когато ме приемат такъв, какъвто съм;
Когато имаме обща тема за разговор;
Когато мога да разчитам на хората и се държат приятелски с мен;
Когато работим в екип.
7. Чувствам се в безопасност и уважаван в общността:
Когато имам верни приятели;
Когато хората се застъпват един за друг;
Когато хората се защитават и се подкрепят;
Когато си вкъщи.
8. Не се чувствам се в безопасност и уважаван в общността:
Когато ме отбягват;
Когато се държат пренебрежително;
Когато говорят против мен;
Когато ме лъжат;
Когато говорят зад гърба ми;
Когато ме обиждат.
9. Чувствам се изключен от общността, когато:
Когато ме игнорират;
Когато не зачитат мнението ми;
Когато не разговарят с мен;
Когато общността е настроена срещу мен.
10. Кой човек според вас е аутсайдер?
Който не общува;
Който е различен;
Който не се вписва в дадена общност;
Който не участва в живота на общността;
Който е затворен;
Който се дели от другите;
Който няма приятели.
11. Кои ученици според вас са незачитани в училищната общност?
Които нямат хубави оценки;
Които са бедни;
Които са прекалено-добри по характер;
Всички сме еднакви;
Ромите;
Безизвестните;
Мълчаливите;
Невъзпитаните;
Тези, които не спазват правилата;
Новите;
Кротките;
„Зубърите“.
12. Опишете с ваши думи кое според вас е довело до пренебрегването на тези ученици?
Този въпрос видимо е затруднил участниците, но има отговори като: лични проблеми, необщителността, неспазването на правилата, прекаленото самочувствие, това, че се държат гадно, това, че не се сприятеляват лесно.
13. Предположете какви чувства изпитват те към общността, която не ги приема?
Гняв;
Враждебност;
Безразличие;
Омраза;
Страх;
Самота;
Ненавист;
Тъга;
Не им пука.
14. Чувствате ли се уважаван/а от възрастните в училището?
Половината от анкетираните смятат, че винаги са уважавани от възрастните в училището, а другата – че понякога. Никой от анкетираните не е дал отрицателен отговор.

Анкетата е проведена сред 48 ученици от IX клас на ПГСС „Н. Пушкаров“,  гр. Попово

Цели на проекта

  • Провеждане на анкета за установяване нивото на включеност/изключеност.
Използвани материали

  • Хартия
  • Принтер

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg