Росица Стефанова

гр. Попово ПГСС „Никола Пушкаров“ 39 изпълнени проекта

Главен учител по български език и литература в ПГСС"Н. Пушкаров" гр. Попово. Като такъв завеждам и училищната библиотека, която работи на доброволчески принцип. Имам опит по работа с проекти по програма Еразъм+, както и с проекти, свързани с доброволчеството и филантропията. По програма "Научи се да даряваш" ще работим заедно с младежите и девойките от 10б клас на нашето училище. Хоби- книги и пътувания.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg