Възможност за работа в нестопанския сектор

Клас: 5, 6, 7, 10

Учениците ще описват възможности за професионално развитие в нестопанския сектор. Продължителност: 2 занятия по 45 минути.

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

За реализирането на този проект използвах създадения контакт с Апостол Апостолов от „Ботаника лайф“ с. Надарево. Решихме да проведем урока на терена в Надарево, като го съчетаем и с доброволчество. Директорът на училището ни разреши да използваме училищния автобус, подготвихме нужните документи и тръгнахме.

В базата на „Ботаника лайф“ ни очакваше Апостол. Той разказа на децата за така наречения „трети сектор“- неправителствените организации. Чрез автобиографичен разказ стигна до мотивите, които карат хората да работят в  полза на обществото. Разказа за направеното от Джордж Сорос и за подкрепата, получена от Иван Станчов, за Карин дом и как вършещото се там помага на хората в неравностойно положение, за идеята за създаване на „Ботаника лайф“, за възможностите, които ще предоставя организацията на младите хора… Много достъпно им обясни как работят и останалите два сектора- държавата и бизнесът. Разказът беше завладяващ и децата на свой ред споделиха своите мечти, които Апостол „доразви“. Теоретичната част завърши с посланието, че човек трябва да прави добро, да е отворен към хората в нужда, да споделя онова, което има- и материално, и духовно, с останалите.

След това поработихме. Калта не ни уплаши- посадихме домати по бионачин, храсти за зелен пояс, оплевихме лехата с подправки…Разгледахме езерото, което е в процес на създаване и целта му е да запази биоразнообразието в района. Чувствахме се прекрасно сред аромата на билки, полски цветя и свежия въздух…обаче заваля дъжд, който сложи край на приключението Надарево. Нищо. Ще се върнем пак.

От коментарите в час

“ За пръв път в живота си садя домати!“ Далия

„Ще ни доведете ли пак наесен, за да правим лютеница?“ Даниел

„Мама няма да повярва, че съм работила на полето!“ Есра

Галерия

Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Цели на проекта

  • Да се затвърждават и развиват познанията върху дейността и мисията на стопанските и нестопанските организации;
  • Да се разграничават местните стопански организации, както и такива с нестопанска цел.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg