Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Клас: 7, 8, 10

Учениците се запознават със значението на понятията „предубеждение/предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“. Те разглеждат и обсъждат как се появяват и развиват предразсъдъците и стереотипите, какви видове биват, и какъв е техният потенциал да прераснат в дискриминация. Продължителност:  Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Проектът е реализиран с помощта на Диана Якимова от  Клуб на НСО гр. Търговище. Диана „стопи ледовете“ с една кратка игра за запознанство.

На дъската предварително бях написала определенията на понятията „предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“. Обърнахме внимание на това, че по време на урока ще стане ясно как едното може да доведе до другото.

След това класът беше разделен на две групи, като едната трябваше да изготви словесен портрет на тийнейджър, който живее в малък град, а другата- да опише ромско дете на 10 години, живеещо в голям град.  След като групите бяха готови, всяка представи своите виждания…Да, оказа се, че има предразсъдъци по отношение на ромското дете. Диана разказа, че ежедневието ѝ е изпълнено с работа с хората от малцинствата и че много често онова, което е заложено в главите ни като предразсъдък, не отговаря на истината.

Следващата игра бе насочена към различията- произход, здравен и социален статус. Всеки от присъстващите получи ролева карта- листче с описание на някакъв човек. След като се запознаха със съдържанието на листчетата, децата се подредиха в права линия и след това трябваше да влязат в роля, следвайки инструкциите на Диана- в зависимост от даден показател, те трябваше да правят крачка напред или да останат на място. Едновременно с това те се оглеждаха взаимно- кой се е придвижил по- напред, кой изостава, кой не мърда от мястото си. След като ситуациите свършиха, Диана зададе въпроси: Как се чувствахте вие, които правехте крачки напред ? А вие, които останахте на едно място? Разбрахте ли, че не се движите с една скорост? Някой усети ли, че основните му човешки права са потъпкани? Разпознахте ли някои роли? Децата бяха подканени да покажат ролевите си карти и да коментират кои човешки права са заложени на карта във всяка от ролите, кои човешки права не са били уважени или до кои права не е имал достъп? Анализирахме кой докъде е стигнал в края на играта и защо…Как всъщност са успели да влязат в роля- от личен опит, медии, книги, филми- и дали са сигурни, че информацията и образите, които имат в главите си са достоверни? По този начин представихме как работят стереотипите и предразсъдъците. Последната ни игра беше „Пътуващият автобус“. Предоставихме възможност всеки да избере или отхвърли възможността да седне до определен човек в автобуса само по словесно описание. Чрез мултимедийна презентация представих описаните хора, повечето от които известни личности. Оказа се, че много от учениците, робувайки на предразсъдъците си са пропуснали възможността да се запознаят с политици, спортисти, учени…Финализирахме с извода, че предразсъдъците се изграждат лесно, но са опасни, защото могат да прераснат в стереотипи (обобщения) и когато те се използват, резултатът може да доведе до дискриминация (несправедливо отношение) и расизъм.

От коментарите в час

“ Всички циганчета просят“- Вальо

„Не мисля, че като живеем в малък град, сме по- различни от другите тийнейджъри“- Дани

„Всички трябва да те приемат такъв, какъвто си“- Симона

Галерия

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Цели на проекта

  • Учениците могат да обясняват и разбират връзката предразсъдъци – стереотипи – дискриминация
  • идентифицират и разпознават предразсъдъци, стереотипи и дискриминация в училището, общността и обществото; в исторически план и в сферата на изкуствата
  • анализират негативните и опасни последици от използването на предразсъдъци и стереотипи, довеждащи до нетолерантно поведение и дискриминация
Използвани материали

  • хартия за флипчарт и маркери
  • подготвени ролеви карти
  • мултимедийна презентация /игра "Роби на предразсъдъците"/ Пътуващият автобус/

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg