Мигранти и бежанци

Учениците се запознаха с понятията ,,бежанец" и ,,мигрант". Разбраха някои от причините, които карат хората да бягат от роден дом. Определиха своето отношение към всеки, който е дошъл с добро и иска с добро да живее.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

В предварителни разговори със семействата си третокласниците събраха информация по темата. Занятието премина в дискусия, разговори, беседа и изобразителна дейност. В класа има ученичка от руски произход, чието семейство се определя като бежанци. Учениците лесно стигнаха до изясняване на това понятие, използвайки знанията за сродните думи. Така възникна въпросът „Защо някой бяга от своя роден дом?“. Майка и ученичка разказаха за далечна Русия, за общите интереси, обичаи, език, традиции и за различията между двата народа. Обясниха мотивите си да напуснат родния дом и да заживеят в България. Учениците слушаха музика,  разгледаха интересни места от родния край на своята съученичка. Докоснаха се до традиционни руски битови предмети. Задаваха много въпроси относно начина на живот на едно бежанско семейство; за несгодите на бежанския живот; за мъката по родния дом. Оцветиха картинки с руска девойка в национална носия и я отнесоха като спомен от срещата. Определиха своето отношение на подкрепа към бежанците, дошли с добро в земята ни. Дадоха примери и на бежанци, които идват с лоши мисли, но им е трудно да определят отношението си към тях.  Трудно беше да разграничат понятията бежанец и мигрант, но темата определено предизвика учениковия интерес и предстои да бъде разгледана в дълбочина и с участието на родители и обществени работници.

Цели на проекта

  • Да разберат какво кара хората да напускат страната си
  • Да определят отношението си към тези хора
  • Да получат знания за организции, които помагат и се грижат за бежанците и мигрантите
Използвани материали

  • презентация за Русия
  • картинки за оцветяване, флумастери
  • традиционни руски битови предмети

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg