Най-добрият ден!

Клас: 6

Учениците разсъждават как обичайно прекарват един почивен ден. Те планират как да го прекарат, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности в нечия подкрепа и благотворителни проекти.  Разглеждат ползите и „цената на избора“, свързани с  това да пожертваш свободното си време в името на общото благо/ на другите.  Продължителност: Две занятия по  40 минути

Учител работил по този проект: Силвия Богданова
Описание на проекта

Урок № 1

Помолих учениците да споделят обичайните начини, по които прекарват времето в почивните си дни. Записах отговорите им на дъската.Раздадох на учениците екземпляри от приложението „Един обичаен почивен ден“.  Учениците си помислиха приблизително каква част от деня си те прекарват сами и колко от времето си споделят с други хора в общи занимания. Обсъдихме с тях колко време е полезно да споделят с друг и колко време трябва да им остане като лично. Дискутирахме  защо някой би искал да „дари“ време за общото благо/ за друг/за избрана от него кауза, вместо да го вземе за себе си.  Изгледайте видеото от библиографията: https://www.bitelevision.com/mlad-dobrovolets-iska-da-sazdade-biblioteka-na-kolela/Коментирахме защо Александър Караджов – героят на клипа се занимава с този свой благотворителен проект? Какво прави? Какви са мотивите му? Записах отговорите на децата на дъската . Попитах учениците как ще се почувстват, ако трябва да зачеркнат някоя дейност от свободния си ден, за да отделят време за „даряване“. От какво в списъка си биха били готови сравнително лесно да се откажат? От какво ще бъде трудно да се откажат?

Урок № 2

Показах екземпляри от Приложение 2 – Таблица „Най-добрият ден е дареният за някого“ Обясних на учениците, че това са алтернативни начини за прекарване на „свободното“ време. Всички тези дейности са прояви на дарителство в полза на другите. Казах на учениците, че имате таблица с отделните възможни благотворителни дейности, които да замените за час от „Обичайния почивен ден“ на учениците. Попитах учениците кой би желал да замени час от графика си, за да изпълни първата благотворителна дейност от списъка. Преминахме към следващата дейност на листа и следвахме същата процедура. Обсъдихме значението на „цена на избора“. Когато  изберат да добавят благотворителна инициатива към деня си, дейността, която са пожертвали, е „цената на избора“ да дарят време за общото благо/за другите. Когато правим избор, ние се отказваме от някаква възможност. Когато изберем да се проявим като дарители, жертваме от личното си време, понякога и средства.

В края на часа с учениците решихме, че ще отделим 30 минути за оборка на парка в селото.

От коментарите в час

Хубаво е да отделяш време за полезна дейност!

Галерия

Най-добрият ден!
Най-добрият ден!
Най-добрият ден!
Цели на проекта

  • Учениците ще дефинират смисъла на понятието и представата за „труд в полза за някой друг“.
  • Ще научат да мислят, че е възможно свободното време и идеи да бъдат дарени.
  • Ще изследват „цената на избора“ и предизвикателството на личната саможертва.
Използвани материали

  • екземпляр от Приложение 1 „Един обичаен почивен ден“ за всеки ученик
  • екземпляри за учениците от Приложение 2 - Таблица „Най-добрият ден е дареният за някого“
  • цветни лепящи се листчета
  • ножица, лепило
  • интернет и компютър
  • 4 цвята маркери и четири листа хартия за плакат или флипчарт с един от следните въпроси, написан върху всеки лист 1. Какво може да ви мотивира да дарите от времето, уменията или средствата си в полза на останалите или за някаква кауза? 2. Има ли конфликт между проявите на благотворителност и личните интереси? Обяснете защо? 3. Защо даряването в полза на някой друг/за обществена кауза е важна? 4.Учениците от 6. клас имат ли силата да променят света? Как?

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg