Нещата, за които си струва да се борим

С учениците ще обсъдим проблеми в училището и общността ни, които е трудно да бъдат разрешени, защото се изисква смелост и отговорност.

Учител работил по този проект: Екатерина Сашова Досева
Описание на проекта

С учениците дискутирахме какви проблеми срещаме в училище и общността ни. Те дадоха много примери за проблеми, които са срещали и не са имали смелост да се борят с тях. Обсъдихме проблеми, за които се сещат в световен мащаб и кой как се справя с тях. След което стеснихме кръга на проблемите в общността ни. Оказа се,че не са малко и взехме решение да се съсредоточим върху тях. Обединихме се върху идеята да постигнем по-добра дисциплина и да премахнем съществуващата агресия при някои от децата.

Цели на проекта

  • Учениците да могат да идентифицират проблемите.
  • Учениците да имат смелостта и отговорността да се справят с възникналият проблем.
Използвани материали

  • маркер

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg