Обикновените герои

Клас: 6

Учениците затвърждават понятието за общо благо/обществена полза, както и откриват чертите от характера на „обикновените” герои, които работят за промяна на живота на другите. Продължителност: два занятия по 40 минути. По преценка на учителя  - 3 урока, като в третия урок учениците могат да разработят разказ в картинки (сториборд).

Учител работил по този проект: Венета Колева
Описание на проекта

Темата за „Обикновените герои” разглеждаме в три урока.

УРОК № 2 – 14.02.2019 год.

Днес на 14.02.2019 год. в класната си стая проведохме втората част от темата.

Припомнихме си видеоматериала изгледан в предходния урок. И както учениците ми бяха седнали разпределих ги на три групи и помолих всяка група да напише по съответния материал, и за да няма недоволни реших да им направя три билета и те сами да си изтеглят своя вариант. На първа група им се падна да пишат по материала „Бъди приятел на дете в дом”, втората група си изтеглиха „Историята на тенисистката Зоя Чавдарова” и за третата остана „Български доброволци стават ментори на бежанци”. След като стана ясно коя група върху какво ще разсъждава аз помолих учениците да ми кажат какво за тях означават думите: ПОМОЩ и ПОДКРЕПА?

След като изслушах техните разсъждения единодушно обобщихме следното: за думата ПОМОЩ се разбрахме , че това е да съдействаш на някого с каквото можеш съобразено с това той от какво има нужда, а за думата ПОДКРЕПА се разбрахме, че това е допълнителна помощ.

В първата група бяха момчетата: Иван, Румен, Жан и Велин – те разгледаха темата „Бъди приятел на дете в дом”. Оказа се, че темата много ги докосна, така се развълнуваха и ме помолиха повече такива тъжни неща да не им давам да пишат. И понеже в класа имаме такива деца с които контактуват материята не им беше чужда. Но от написаното разбрахме, че с наша подкрепа и помощ децата по лесно преодоляват и възприемат трудностите в техния живот. И в един момент се оказва, че ние сме герои в техните очи – това беше заключението направено от момчетата.

Втората група беше сформирана от: Гергана, Снежана, Наталия и Зори, на тях им се падна темата за тенисистката Зоя Чавдарова. Оказа се, че им е било малко по трудно за да осмислят съдбата на това българско момиче. От написаното се пролича, че за тях тя е една достойна българка, за тях тя се оказа герои, защото въпреки всичко не е склонила глава пред нищо и никого и се бори за да постигне своите мечти.

В третата група бяха: Кали, Елеонора, Моника и Евгения. Техните разсъждения бяха по темата за  „Български доброволци стават ментори на бежанци”. И тук си пролича заинтересоваността на момичетата към темата. От разработката им стана ясно едно колко е важно да разбереш защо това се случва, защо тези хора са принудени да бягат от родните си места и колко е важно да получат подкрепа и помощ за да бъдат щастливи и да не се предават, а да продължават да се борят за тяхното оцеляване. И че тази подкрепа не е задължително да е материална, а да е морална. Накрая завършиха с думите: „Да си доброволец е голямо геройство, защото не всеки може да стане такъв”.

От коментарите в час

Важно е да разбереш, че да подкрепиш или да помогнеш на някого не е срамно и унизително, а напротив ти се превръщаш в ГЕРОЙ на днешното време.

Галерия

Обикновените герои
Обикновените герои
Цели на проекта

  • Дефинират понятие за героизъм и идентифицират черти на характера и постъпки на герои от историята и/или нашата съвременност
  • Дефинират и дадат примери за общо благо/обществена полза
  • Идентифицират черти на характера и постъпки на обикновени хора, които са от значение за общественото благо/ за живота на другите
Използвани материали

  • Два листа хартия голям формат (като за флипчарт) на група (или четири)
  • Голям лист хартия
  • Самозалепващи се листчета
  • Маркери за всяка от групите и за учителя
  • Ксерокопия за учениците на материала „За тениса и силата на духа” – историята на тенисистката Зоя Чавдарова
  • Групов процес на разработване на сториборд (Приложение 1)
Работа вкъщи

Домашна работа за обсъждане между родители и ученици: виж. „Обикновените” герои на нашето време  (Приложение 2).

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg