Обикновените герои

Клас: 6

Учениците затвърждават понятието за общо благо/обществена полза, както и откриват чертите от характера на „обикновените” герои, които работят за промяна на живота на другите. Продължителност: два занятия по 40 минути. По преценка на учителя  - 3 урока, като в третия урок учениците могат да разработят разказ в картинки (сториборд).

Учител работил по този проект: Венета Колева
Описание на проекта

Темата за „Обикновените герои” разглеждаме в три урока.

УРОК № 3 21.02.2019 год.

Днес на 21.02.2019 год. проведохме третата последна част от темата.

Третата част от урока бе проведен съвместно с учениците от 8 клас. Наши гости бяха представители от фондация „Тръст за социални алтернативи” – г-н Иван Иванов – координатор на мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България и Кристофър Куран – американски стипендиант по програмата „Фулбрайт”, изучаващ правата на човека. Учениците изгледаха представеният им видеоматериал с интерес които беше свързан с установените стереотипи в обществото. Дискусията премина в коментар на въпроси касаещи основните понятия и механизми за защита от дискриминация, както и информация по множество проблеми свързани с ежедневието. Не беше подмината и темата на днешния ни урок. Дискусията запали страстите на учениците и задаваха въпрос след въпрос. Най – активни от 6 клас бяха Наталия и Христо, които бяха поздравени в края на часа за своята активност и точни попадения в ориентацията. Гостите проведоха и интерактивна игра с учениците, която спомогна нагледно да идентифицират и разпознаят кога си дискриминиран в училище, общността и обществото. Играта се състоя по следния начин – на всеки ученик на челото беше залепено по едно листче хартия със знак. Едните бяха с кръгчета, другите с квадратчета и сами на един ученик бяха сложили листче с хикс. Децата се групираха така, че всяка група се създаде въз основа на знака върху листчето. Ученикът на който беше поставено листчето с „Х” отиде при едната група – те го отпратиха защото бил с различен знак, докато другата група го присъедини към тях. Така под формата на игра учениците разбраха същината на дискриминираните. В края на срещата направихме анализ за негативите и опасностите довеждащи до нетолерантно поведение.

От коментарите в час

От дискриминиран може да се превърнеш в герой.

Галерия

Обикновените герои
Обикновените герои
Обикновените герои
Обикновените герои
Цели на проекта

  • Дефинират понятие за героизъм и идентифицират черти на характера и постъпки на герои от историята и/или нашата съвременност
  • Дефинират и дадат примери за общо благо/обществена полза
  • Идентифицират черти на характера и постъпки на обикновени хора, които са от значение за общественото благо/ за живота на другите
Използвани материали

  • Два листа хартия голям формат (като за флипчарт) на група (или четири)
  • Голям лист хартия
  • Самозалепващи се листчета
  • Маркери за всяка от групите и за учителя
  • Ксерокопия за учениците на материала „За тениса и силата на духа” – историята на тенисистката Зоя Чавдарова
  • Групов процес на разработване на сториборд (Приложение 1)
Работа вкъщи

Домашна работа за обсъждане между родители и ученици: виж. „Обикновените” герои на нашето време  (Приложение 2).

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg