Общност и правила в класната стая

Проведохме този урок в продължение на два часа. Емоциите бяха много, но всичко мина страхотно и завърши успешно. Вече имаме правила на нашата общност.

Учител работил по този проект: Екатерина Сашова Досева
Описание на проекта

Започнахме часа с една дискусия за това какво е общност и какво я определя. Говорихме за отговорността и грижата за другия. Записахме всички идеи на бялата дъска и след като ги обобщихме направихме табло с правила съдържащо основни точки и подточки, които да определят поведението на общността ни в училище. Решихме да има и санкции за неизпълнение, както и поощрения в края на всеки месец.

Галерия

Общност и правила в класната стая
Цели на проекта

  • Да си отговорим на въпроса "Какво е общност?"
  • Да изготвим правила за поведение в нашата общност.
  • Да се научим на уважение и отговорност.
Използвани материали

  • Кадастрон
  • Маркери

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg