Основни демократични ценности

Урокът се проведе след приемане правилата на класа и премина под формата на беседа.

Учител работил по този проект: МариелаДинева
Описание на проекта

Часът започна с провокиращ въпрос: „Знаете ли значението на думата „ценност“ ? „За учениците думата „ценност“ означава нещо много скъпо,пари, злато, нещо за спомен т.н.В специална за тези часове тетрадка се записа определението.Вторият провокиращ въпрос „Кои са вашите ценности?“ затрудни децата.Пред всяко дете имаше лист с демократичните ценности и достъпно описание за всяка от тях.Всяка ценност се четеше, обсъждаше и където  можеха даваха примери. След обсъждане на ОДЦ в таблицата от Приложение 1 записаха правилата и определиха кое правило на коя ценност отговаря.В края на часа всеки ученик определи кои са важните за него ценности.

Цели на проекта

  • Учениците да разберат значението на думата "ценност"
  • Да свържат основните демократични ценности с правилата в клас,семейството и общността
Използвани материали

  • Маркер
  • Писмена формулировка на основните демократични ценности
  • Листи с таблица от Приложение 1

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg